Suodata hakutuloksia
Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Tästä kokonaisuudesta löydät Euroopan sosiaalirahaston osallisuushankkeiden toimintamalleja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Kaksikielisyys
Monialaisuus
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointialueen kaikki toimialat kattava yhteyshenkilöverkosto, jonka jäsenet pääasiallisten tehtäviensä ohella käyttävät työaikaansa myös kaksikielisyyden edistämiseen ja kehittämiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Maahanmuutto
Perhekeskus
Verkostot
Monialaisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Perheiden kotoutumisen tuen verkostossa maahanmuuttaneita perheitä kohtaavat henkilöt voivat jakaa hyviä käytänteitä, verkosto voi tarjota työntekijöille koulutusta, rakentaa monitoimijaista palvel

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Integraatio
Monialaisuus
Asiakassegmentointi
Palvelujärjestelmä
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Paljon palveluja tarvitsevien tuen tarkoitus on varmistaa yhteensovitetun palvelukokonaisuuden asiakkaille joilla on useita terveys- ja hyvinvointiriskejä tai useita palveluja samanaikaisesti saira

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Fasilitointi ja osallistuminen
Kartoittaminen ja ymmärryksen tuottaminen
Perhekeskus
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

 Vanhemmilta ja nuorilla on kokemuksia, että saatavilla olevat palvelut eivät riittävällä tavalla tue neurokirjon lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja arjen pärjäävyyttä. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tampere
Aihealueet
Asiakaslähtöisyys
Asiakasosallisuus
Asiakassegmentointi
Asiakas- ja palveluohjaus
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhteiskehittäjyys yhteisöraadin avulla. Luottamuksen saavuttaminen eriytyneillä alueilla, ihmisten äänen kuuluville saaminen.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

SOILA-koordinaatiohanke eli Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke tukee lastensuojelun innovatiivista kehittämistä ja parhaimpien tulosten mallintamista Innyk

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Ehkäisevä työ
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kulttuurihyvinvointi
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tämä toimintamalli esittelee tavan hyödyntää sanataidetta syrjäytyneiden ihmisten voimaannuttamisessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Rauma
Aihealueet
Varhaiskasvatus
Perhehoito
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kun sijoitettu lapsi aloittaa uudessa varhaiskasvatuspaikassa, tiedonsiirron turvaamiseksi on luotu esitietolomake.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savo
Kuopio
Aihealueet
Lastensuojelu
Sijaishuolto
Monialaisuus
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Kohderyhmä
Nuoret
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelumuotoilun avulla oli tarve selkeyttää Pohjois-Savoon rakenteilla olevan lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa, nuorisopsykiatrista hoitoa ja perusopetusta integroivan lastensuojelulaitoksen