Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntijaverkosto (THL)

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntijaverkosto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima kansallinen verkosto, joka on osa sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämistä. Verkoston toiminta käynnistettiin huhtikuussa 2017 tukemaan valtakunnallisia tieto- ja toimintamäärittelyjä. Verkoston edeltäjänä toimi asiantuntijaryhmä vuodesta 2012 alkaen. Vuoden 2020 lopulla asiantuntijaverkoston toimintaa laajennettiin koskemaan myös sosiaalihuollon asiakastietojen toisiokäytön kehittämistä.   

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntijaverkosto (THL)
Lyhyt kuvaus

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntijaverkosto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima kansallinen verkosto, joka on osa sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämistä. Verkoston toiminta käynnistettiin huhtikuussa 2017 tukemaan valtakunnallisia tieto- ja toimintamäärittelyjä. Verkoston edeltäjänä toimi asiantuntijaryhmä vuodesta 2012 alkaen. Vuoden 2020 lopulla asiantuntijaverkoston toimintaa laajennettiin koskemaan myös sosiaalihuollon asiakastietojen toisiokäytön kehittämistä.   

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Verkostoon kuuluu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoita, muiden kansallisten toimijoiden asiantuntijoita ja hyvinvointialueiden sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä vastaavia asiantuntijoita ja muita kehittämisessä mukana olevia asiantuntijoita. 

Sosiaalipalvelujen järjestämistä ja tuottamista tukemaan on määritelty yhtenäisiä toimintaprosesseja, asiakastietorakenteita, luokituksia ja sanastoja. Näitä määrittelyjä on julkaistu THL:n verkkosivuilla Sosiaalihuollon tiedonhallinta -aiheen alla. Määrittelyjä kehitetään ja ylläpidetään yhteistyössä sosiaalipalvelujen asiantuntijoiden, kehittäjien ja tutkijoiden kanssa. Verkoston tehtävät on kuvattu alla. 

Verkoston tehtävät

 1. tukea sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liittyvän tieto- ja toiminta-arkkitehtuurin määrittelyjä 
 2. toimia sosiaalihuollon toimintaprosessien, asiakasasiakirjojen, luokitusten ja käsitteiden sisällön asiantuntijana 
 3. tehdä ehdotuksia kansallista toiminta- ja tietoarkkitehtuuria yhdenmukaistavista toimenpiteistä 
 4. ylläpitää ja levittää valtakunnallisten määrittelyjen ja linjausten tuntemusta palvelunantajaorganisaatioissa 
 5. tukea kirjaamisasiantuntijoiden verkostoja kehittämällä asiakastyön kirjaamisessa tarvittavia tietorakenteita ja muita valtakunnallisia määrittelyjä 
 6. tukea sosiaalihuollon toisiokäyttöön liittyvien tietotarpeiden kartoittamista sekä niiden huomioimista tietorakenteiden kehittämisessä ja sosiaalihuollon uudessa rekisteritiedonkeruussa 

Verkoston jäsen saa:

 • näköalapaikan Kanta-palveluihin liittyviin toiminta- ja tietoarkkitehtuurimäärittelyihin
 • sosiaalihuollon tiedonhallintaan liittyviä puheenvuoroja verkostokokousten yhteydessä
 • tietoa sosiaalihuollon tiedonhallinnan, valtakunnallisen tilastoinnin ja tilastotiedonkeruiden ajankohtaisista asioista
 • mahdollisuuden vertaistukeen ja ajatustenvaihtoon tiedonhallinnan kehittämisessä
 • mahdollisuuden vaikuttaa valtakunnallisen rekisteritiedonkeruun sisältöihin ja muuhun sosiaalihuollosta kerättävään tietopohjaan
 • jäsenen tulee huolehtia myös, että oma taustaorganisaatio saa verkoston kautta tulevan tiedon.

Verkoston toiminta

Verkosto työskentelee pääsääntöisesti virtuaalisesti sitä varten perustetussa yhteistyötilassa. Verkosto pitää lisäksi arviolta kaksi verkostokokousta vuodessa.

Alueiden omat verkostot voi kuvata myös Innokylän toimintamalleihin

Hyvinvointialueet voivat kuvata omia sosiaalihuollon tiedonhallinnan verkostojaan Innokylän toimintamalleihin, jolloin alueiden kehittämistyö ja asiantuntijat ovat löydettävissä Innokylän kautta. Kun toimintamalli on kuvattu Innokylään, voidaan se linkittää sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntijaverkosto –kokonaisuuteen. Näin kehittämistyön avoimuus mahdollistaa mm. yhteiskehittämisen alueiden kesken.  

Toimiaika

Verkosto on toiminut vuodesta 2017 alkaen.

Toimijat

Verkostoon kuuluu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoita, muiden kansallisten toimijoiden asiantuntijoita ja hyvinvointialueiden sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä vastaavia asiantuntijoita ja muita kehittämisessä mukana olevia asiantuntijoita. Mukana on lisäksi osaamiskeskusten asiantuntijoita, yksityisiä toimijoita ja järjestöjen edustajia. 

Verkostossa voi olla useampi jäsen samalta hyvinvointialueelta/organisaatiosta. Osallistumisesta on hyvä sopia koordinoidusti alueen omissa verkostoissa, jotta kaikilla on tieto alueen edustajista tässä verkostossa. Tärkeää on verkostoituminen ja tiedon kulku oman hyvinvointialueen sisällä. Kannattaa tutustua verkoston tehtäviin, kun alueella pohditaan sopivaa henkilöä verkostoon. |Kuinka verkostoon pääsee mukaan?  Innokylä (innokyla.fi)

Rahoittaja
Ei erillisrahoitusta
Yhteyshenkilön nimi
Päivi Varonen
Yhteyshenkilön organisaatio
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
paivi.varonen@thl.fi

Tekijä

Päivi Varonen

Luotu

15.03.2023

Viimeksi muokattu

08.11.2023

Aihealueet