Suomen kestävän kasvun ohjelma, Kestävä kasvu -hanke, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Kestävä kasvu-hankkeella on tarkoitus syventää ja laajentaa aikaisemmissa kehityshankkeissa tehtyä työtä. Hanke vastaa eritoten heikossa tai haavoittuvassa asemassa olevien asiakas- tai potilasryhmien hoitoon pääsyn parantamiseen erikseen määritettyjen kohderyhmien kautta.  Hyvinvointisuunnitelmassa 2018-2022 hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen on yksi alueen strategisia tavoitteita, kuten myös yhdenvertaisuuden edistäminen ja asukkaiden välisen eriarvoisuuden vähentäminen. Lisäksi osa hankkeen toimenpiteistä vastaa samaan tarpeeseen välillisesti sujuvoittamalla ja tehostamalla suunnitelman osiossa 4.2 määriteltyjä kaikkien alueen kansalaisten palveluita, joka vapauttaa resursseja heikossa tai haavoittuvassa asemassa oleville asiakas- ja potilasryhmille.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Suomen kestävän kasvun ohjelma, Kestävä kasvu -hanke, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Lyhyt kuvaus

Kestävä kasvu-hankkeella on tarkoitus syventää ja laajentaa aikaisemmissa kehityshankkeissa tehtyä työtä. Hanke vastaa eritoten heikossa tai haavoittuvassa asemassa olevien asiakas- tai potilasryhmien hoitoon pääsyn parantamiseen erikseen määritettyjen kohderyhmien kautta.  Hyvinvointisuunnitelmassa 2018-2022 hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen on yksi alueen strategisia tavoitteita, kuten myös yhdenvertaisuuden edistäminen ja asukkaiden välisen eriarvoisuuden vähentäminen. Lisäksi osa hankkeen toimenpiteistä vastaa samaan tarpeeseen välillisesti sujuvoittamalla ja tehostamalla suunnitelman osiossa 4.2 määriteltyjä kaikkien alueen kansalaisten palveluita, joka vapauttaa resursseja heikossa tai haavoittuvassa asemassa oleville asiakas- ja potilasryhmille.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeella on viisi keskeistä tavoitetta:  

  • helposti saavutettavat ja vaikuttavat nuorten aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut, painottaen erityisesti aikuistumisen kynnysvaiheen palveluita.  Tavoite jakautuu kahteen toimenpiteeseen, jotka kytkeytyvät investointeihin 1 (hoitotakuun toteutuminen) sekä 4 (hoitotakuuta edistävät digitaaliset innovaatiot).
  • ikäihmisten erilaisten palvelutarpeiden riittävä ja vaikuttava täyttäminen mm. palvelutarpeen ennustamistyökalujen ja innovatiivisten pilottien avulla (investointi 1).
  • kroonisesta sairaudesta kärsiville mielekäs ja vaikuttava omahoito ja itseseuranta sekä riittävä palvelutarpeen täyttäminen esimerkiksi asiakassegmentoinnin, innovatiivisten pilottien ja vaikuttavuusmittariston käyttöönoton avulla (Investoinnit 1 ja 4)
  • oikea-aikainen ja oikeaan osoitteeseen ohjaava, resursseja tehokkaasti kohdentava asiakasohjaus laajentamalla digitaalisia asiakasratkaisuja (Investointi 1).
  • hyvinvoinnin tukeminen ennaltaehkäisyn ja varhaisen tunnistamisen avulla esimerkiksi Hyte-allianssi -yhteistyömallin vakiointia kuntien ja järjestöjen kanssa jatketaan ja vahvistetaan toimintamallin ennaltaehkäisevää varhaisen tuen roolia (Investointi 2).
Toimiaika

Ensimmäisen hankevaiheen rahoituspäätös saatiin huhtikuussa 2022. Hankkeen aikana valmistellaan seuraavan vaiheen hankesuunnitelma vuoteen 2025 saakka. Hankkeen toimiaika 2022-2025. 

Toimijat

Hankehallinnoijana toimii Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymä vuoden 2022 loppuun asti. Vuoden 2023 alusta hankehallinnointi siirtyy Keski-uudenmaan hyvinvointialueelle.

Hankkeeseen osallistuvat vuoden 2022 aikana osatoteuttajina kaikki alueen kunnat ja muita yhteistyökumppaneita.

Hankkeeseen osallistetaan kehittämisen tueksi useita työryhmiä.  Hankkeessa tehdään yhteistyötä  DigiFinlandin sekä eri yrityskumppaneiden kanssa.

Rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Frank Ryhänen
Yhteyshenkilön organisaatio
Keski-Uudenmaan sote (Keusote)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
frank.ryhanen@keusote.fi

Tekijä

Hanna Pellikka

Luotu

28.06.2022

Viimeksi muokattu

10.08.2022

Aihealueet

Aluekehitys