Aluekehitys

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Yhteiskehittäminen
Aluekehitys
Varhainen tunnistaminen
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Nuoret aikuiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Käynnistetään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja perheiden tuen ja palveluiden kehittäminen alueellisten nepsykoordinaattoreiden avulla. 

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kestävä kasvu-hankkeella on tarkoitus syventää ja laajentaa aikaisemmissa kehityshankkeissa tehtyä työtä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Aihealueet
Aluekehitys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Syrjäytyneille

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Osallisuus
Koulut
Nuorisotyö
Aluekehitys
Suunnittelu ja visiointi
Ilmiöt
Alueellinen erilaistuminen
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Maahanmuuttajat
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kohti kaikkien kaupunkia!

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kokkola
Aihealueet
Seutukaupungit
Aluekehitys
Elinvoima ja elinkeinot
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Brändityön tarkoituksena oli löytää ne tekijät, joilla Kokkola voi vahvistaa niin veto- kuin pitovoimaansa. Osallistimme sidosryhmiä ja kaupunkilaisia.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuu
Aihealueet
Tasa-arvo
Elinvoima ja elinkeinot
Aluekehitys
Ennakointi ja tulevaisuustyö
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kainuussa haluttiin saada nuorten naisten ääni kuuluviin elinvoimapolitiikassa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Jyväskylä
Aihealueet
Maankäyttö ja rakentaminen
Aluekehitys
Markkinointi
Asuntotuotanto
Osallisuus
Kohderyhmä
Nuoret aikuiset
Työikäiset
Yritykset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Jyväskylän Kankaan digikampanjan tavoitteena oli lisätä kaupunkikehitysalueen tunnettuutta asuinalueena, hyödyntää alueella jo asuvia puolestapuhujina ja herättää kiinnostus potentiaalisissa asunno

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Uusimaa
Aihealueet
Markkinointi
Aluekehitys
Yhteiskehittäminen
Strategia
Kampanja
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

KUUMA-seutu teki historiaa kun 10 kuntaa yhdisti voimansa asumisen markkinoinnissa tavoitteenaan parantaa tunnettuutta ja esitellä kuntien monipuolisia asumisen vaihtoehtoja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Järvenpää
Aihealueet
Matkailu
Markkinointi
Elinvoima ja elinkeinot
Strategia
Aluekehitys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tone of Finland on Järvenpään kaupungin täysin uudenlainen matkailubrändi, jossa kaupunki kuvataan elinvoimaisena elämäntapana.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristo on sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän arvioinnin ja ohjauksen perusta.