OT -hanke vuosina 2022-2023 on osa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallinnoimaa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman mukaista kehittämistyötä koskien psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa sekä lasten ja nuorten vaativien palveluiden osaamis- ja tukikeskustoimintaa (OT). OT-toiminta koskee koko KYS-yhteistyöaluetta (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi). Lasten ja nuorten OT-hanke on jatkoa POSOTE-rakenneuudistuksessa LAPE-kauden pohjalta toteutetulle OT-pilotille vuosina 2020-21. Lasten ja nuorten osaamis- ja tukikeskuksen (OT) tehtävä on kehittää Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueelle monialaisia, vaativia erityispalveluja lapsille ja nuorille perheineen sekä tukea ammattilaisia kompleksissa asiakastilanteissa. Tarkoituksena on muodostaa selkeä OT-rakenne ja palvelukonsepti OT-toiminnan synnyttämiseksi alueella ja kansallisesti.