Tulevaisuuden sote-keskus hankkeiden koordinointi Itä-Suomen yhteistyöalueella, psykososiaaliset menetelmät ja OT-keskus

Rahoituksen tavoitteena on kehittää alueellista psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien arviointia ja niiden osaamisen ylläpitoa osana hoito- ja palveluketjuja ja -kokonaisuuksia. Kehittäminen on yhteistyötä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa tehtävän kehittämistyön kanssa. OT-keskuksen osalta tavoitteena on kehittää yhteistyöalueelle monialaisia, vaativia erityispalveluja lapsille ja nuorille perheineen sekä tukea ammattilaisia kompleksisissa asiakastilanteissa. Tavoitteena on luoda selkeä OT-rakenne ja palvelukonsepti.

Tulevaisuuden sote-keskus hankkeiden koordinointi yhteistyöalueilla kokonaisuus Innokylässä

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Moniammatillisuus
Asiakas- ja palveluohjaus

Toimintamalli
Monialaisuus
Osaaminen
Verkostot
Moniammatillisuus

Toimintamalli
Lastensuojelu
Monialaisuus
Yhteiskehittäminen
Mielenterveyspalvelut

Toimintamalli
Mielenterveys

Yhteenliitetyt kädet ja OT-keskushankkeen logo
Toimintamalli
Monialaisuus
Osaaminen
Neuvonta

Vaativan erityisen tuen perhekuntoutus
Toimintamalli
Erityistä tukea tarvitseva lapsi