Verkkovertaistuki järjestöjen auttamistyönä – ryhmämuotoisen verkkovertaistuen kehittäminen (Verkkovertaistuki-hanke) 2021-2023

Verkkovertaistuki-hanke on tutkimus- ja kehittämishanke, joka tarjoaa tutkittua tietoa järjestöjen ryhmämuotoisen verkkovertaistuen kehittämiseksi.  Erityisesti kiinnostusta tuloksille ajatellaan olevan niissä järjestöissä, jotka edistävät pitkäaikaissairaiden asioita.

Kehittämistyön taustana toimii vuonna 2021-2022 toteutettu tutkimus,  joka toteutettiin Psoriasisliiton, Allergia-, iho- ja astmaliiton sekä Helsingin yliopiston yhteistyönä. Aineisto kerättiin Psoriasisliiton ja Iho-, ja allergia-, ja astmaliiton verkkovertaisryhmistä.

Tutkimuksen esittely PDF

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Esite Verkkovertaistuki-hankkeen tutkimuksen tuloksista
Toimintamalli
Vertaistuki
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Järjestöt
Fasilitointi ja osallistuminen
Virtuaalifasilitointi