Verkkovertaistuki järjestöjen auttamistyönä – ryhmämuotoisen verkkovertaistuen kehittäminen (Verkkovertaistuki-hanke) 2021-2023

Verkkovertaistuki-hanke on tutkimus- ja kehittämishanke, joka tarjoaa tutkittua tietoa järjestöjen ryhmämuotoisen verkkovertaistuen kehittämiseksi.  Erityisesti kiinnostusta tuloksille ajatellaan olevan niissä järjestöissä, jotka edistävät pitkäaikaissairaiden asioita.

Kehittämistyön taustana toimii vuonna 2021-2022 toteutettu tutkimus,  joka toteutettiin Psoriasisliiton, Allergia-, iho- ja astmaliiton sekä Helsingin yliopiston yhteistyönä. Aineisto kerättiin Psoriasisliiton ja Iho-, ja allergia-, ja astmaliiton verkkovertaisryhmistä.

Tutkimuksen esittely PDF

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Verkkovertaistuki järjestöjen auttamistyönä – ryhmämuotoisen verkkovertaistuen kehittäminen (Verkkovertaistuki-hanke) 2021-2023
Lyhyt kuvaus

Verkkovertaistuki-hanke on tutkimus- ja kehittämishanke, joka tarjoaa tutkittua tietoa järjestöjen ryhmämuotoisen verkkovertaistuen kehittämiseksi.  Erityisesti kiinnostusta tuloksille ajatellaan olevan niissä järjestöissä, jotka edistävät pitkäaikaissairaiden asioita.

Kehittämistyön taustana toimii vuonna 2021-2022 toteutettu tutkimus,  joka toteutettiin Psoriasisliiton, Allergia-, iho- ja astmaliiton sekä Helsingin yliopiston yhteistyönä. Aineisto kerättiin Psoriasisliiton ja Iho-, ja allergia-, ja astmaliiton verkkovertaisryhmistä.

Tutkimuksen esittely PDF

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tarkoituksena on ollut 

  • selvittää millä edellytyksin  järjestöjen toteuttama vertaistoiminta  verkossa toteutuu ammattilaisten ja vapaaehtoisten ohjaamana hyvin.
  • kuvata ja määritellä millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä verkkomuotoisella ja perinteisellä kasvokkaisella tuella on.
  • selvittää ja kuvata millaisia vuorovaikutuskäytänteitä, keskustelun aiheita sekä toimintatapoja järjestöjen toteuttamassa ryhmämuotoisessa verkkovertaistoiminnassa on. 
  • avata etäsovellusten teknisten ominaisuuksien käyttöä, sekä muiden tilanteeseen vaikuttavien tekijöiden roolia osana vertaistukiryhmien dynamiikkaa. 

Tavoitteena on 

  • ollut tuottaa järjestöjen käyttöön kirjallinen materiaali, jota voi hyödyntää verkkovertaistoiminnan tukena. 
  • asemoida järjestöjen auttamistyötä sosiaali-, ja terveydenhuollon kentällä. 
Toimiaika

Hanke toteutui 2021-2023. 

Toimijat

Psoriasisliiton hallinnoimassa tutkimus-, ja kehittämishankeen yhteistyökumppanina tutkimuksessa on Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry. Tutkimuksen on toteuttanut Helsingin yliopisto. 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Yhteyshenkilön nimi
Senni Lappalainen
Yhteyshenkilön organisaatio
Psoriasisliitto ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
senni.lappalainen@psori.fi

Luotu

02.11.2023

Viimeksi muokattu

20.12.2023
Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset