Veturointi-toiminnassa nuoret aikuiset kokemusasiantuntijat työskentelevät lastensuojelun piirissä olevien/olleiden nuorten ja heidän lähiverkostojensa tukena sekä kehittävät lastensuojelua ja edistävät nuorten osallisuutta.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Veturointi-toiminnan logobanneri
General model
Lastensuojelu
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Yhteiskehittäminen
Osallisuus

Veturointi-toiminnan logot
General model
Lastensuojelu
Kokemusasiantuntijuus
Kokemustieto
Osallisuus