Viisaat valinnat – nuorten ja nuorten aikuisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden vahvistaminen

Hankkeen päämääränä on nuorten ja nuorten aikuisten, erityisesti miesten seksuaali- ja lisääntymisterveyden vahvistuminen. Pitkällä aikavälillä kaikilla nuorilla on oikeaan tietoon perustuvaa kykyä ja keinoja arvioida ja vahvistaa terveyttään sekä suojella omaa hedelmällisyysterveyttään. Seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja siihen liittyvistä huolista voidaan keskustella luontevasti ja avoimesti. Oikeaa tietoa on helposti saatavilla. Nuoret aikuiset, jotka viivyttävät lasten hankintaa, tietävät terveellisten elintapojen merkityksen luonnollisen hedelmällisyyden suojelussa ja osaavat ajoittaa raskauden tavoittelun oikea-aikaisesti. Terveellisten elämäntapojen pitkäkestoinen vaikutus tulevan lapsen terveyteen tiedostetaan. Jonakin päivänä mahdollisen raskausajan ja aikanaan tulevan lapsen terveyttä edistetään viisailla valinnoilla jo lapsuudesta lähtien, todellisuudessa jo edellisistä sukupolvista lähtien. 

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Tähän kokonaisuuteen ei ole vielä liitetty yhtään toimintamallia.