Viisaat valinnat – nuorten ja nuorten aikuisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden vahvistaminen

Hankkeen päämääränä on nuorten ja nuorten aikuisten, erityisesti miesten seksuaali- ja lisääntymisterveyden vahvistuminen. Pitkällä aikavälillä kaikilla nuorilla on oikeaan tietoon perustuvaa kykyä ja keinoja arvioida ja vahvistaa terveyttään sekä suojella omaa hedelmällisyysterveyttään. Seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja siihen liittyvistä huolista voidaan keskustella luontevasti ja avoimesti. Oikeaa tietoa on helposti saatavilla. Nuoret aikuiset, jotka viivyttävät lasten hankintaa, tietävät terveellisten elintapojen merkityksen luonnollisen hedelmällisyyden suojelussa ja osaavat ajoittaa raskauden tavoittelun oikea-aikaisesti. Terveellisten elämäntapojen pitkäkestoinen vaikutus tulevan lapsen terveyteen tiedostetaan. Jonakin päivänä mahdollisen raskausajan ja aikanaan tulevan lapsen terveyttä edistetään viisailla valinnoilla jo lapsuudesta lähtien, todellisuudessa jo edellisistä sukupolvista lähtien. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Viisaat valinnat – nuorten ja nuorten aikuisten seksuaali- ja lisääntymisterveyden vahvistaminen
Lyhyt kuvaus

Hankkeen päämääränä on nuorten ja nuorten aikuisten, erityisesti miesten seksuaali- ja lisääntymisterveyden vahvistuminen. Pitkällä aikavälillä kaikilla nuorilla on oikeaan tietoon perustuvaa kykyä ja keinoja arvioida ja vahvistaa terveyttään sekä suojella omaa hedelmällisyysterveyttään. Seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja siihen liittyvistä huolista voidaan keskustella luontevasti ja avoimesti. Oikeaa tietoa on helposti saatavilla. Nuoret aikuiset, jotka viivyttävät lasten hankintaa, tietävät terveellisten elintapojen merkityksen luonnollisen hedelmällisyyden suojelussa ja osaavat ajoittaa raskauden tavoittelun oikea-aikaisesti. Terveellisten elämäntapojen pitkäkestoinen vaikutus tulevan lapsen terveyteen tiedostetaan. Jonakin päivänä mahdollisen raskausajan ja aikanaan tulevan lapsen terveyttä edistetään viisailla valinnoilla jo lapsuudesta lähtien, todellisuudessa jo edellisistä sukupolvista lähtien. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Hankella halutaan, että:

-Nuorilla on ajantasaista ja mielenkiintoista tietoa käytössään
-Heillä on osaamista ja välineitä arvioida omaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttään
-Heidän asenteensa kohti positiivista ja vastuullista seksuaalisuutta kasvaa
-Nuorten kanssa työskentelevillä ammattilaisilla on kyky ja välineet tukea ja ohjata nuoria seli-teemoissa.

Tavoitteena on, että yksilöt ja pariskunnat kykenevät keskustelemaan ja tekemään tietoisia päätöksiä oikea-aikaisesta lasten hankinnasta. Pitkä nuoruus ja viivästetty vanhemmuus tulee perustua oikeaan tietoon. Hanke tukee seksuaali- ja lisääntymisterveyden suositusten viemistä käytäntöön.

Nuorten ja nuorten aikuisten, erityisesti miesten seksuaali- ja lisääntymisterveyden vahvistaminen

Toimiaika

2018 - 2020

Hanke on käynnissä

Toimijat

Tampereen ammattikorkeakoulu

Yhteistyökumppanit

Teimme yhteistyötä vuosina 2018-2020 seuraavien tahojen kanssa:

  • Tampereen ev. lut seurakunnat
  • YTHS
  • Tampereen kaupunki
  • Tampereen Nuorisoasema (A-klinikka)
  • Mannerheimin lastensuojeluliitto Hämeen piiri
  • Puolustusvoimien Pirkanmaan aluetoimisto
  • Väestöliitto
Rahoittaja
Terveyden edistämisen määräraha
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Jouni Tuomi
Yhteyshenkilön organisaatio
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
jouni.tuomi@tuni.fi

Luotu

11.03.2020

Viimeksi muokattu

11.03.2020
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Hankkeen alku on THL:n Seksuaali- ja lisääntymisterveyden-toimintaohjelman 2014–2020 mukaiset tavoitteet. Ohjelman ja siten myös tämän hankkeen huolena on väestön seksuaali- ja lisääntymisterveystietous ja sen heikkeneminen tutkimusten mukaan. Hankkeella pyritään vähentämään sukupuolesta, koulutuseroista tai muista syistä johtuvaa eriarvoisuutta väestön seksuaali- ja lisääntymisterveydessä ja tietotasossa.

Päämäärä ja päätavoite

Hankkeessa vahvistetaan nuorten ja nuorten aikuisten, erityisesti miesten, oikeaan tietoon perustuvaa kykyä arvioida, vahvistaa ja suojella omaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttään. Hankkeessa painotetaan sitä, että hyvä seli-terveys on hyvää terveyttä ja hyvä terveys on hyvää seli-terveyttä. Taustalla vaikuttaa siis terveyden vahvistaminen elämänkulun aikana –näkemys.Hankkeella tavoitellaan, että nuorilla on ajantasaista mielenkiintoista tietoa käytössä, heillä on osaamista ja välineitä arvioida omaa seli-terveyttään, heidän asenteensa kohti positiivista vastuullista seksuaalisuutta kasvaa ja lisäksi että nuorten kanssa työskentelevillä ammatti-ihmisillä on kyky ja välineet tukea ja ohjata seli-teemoja. Hanke tukee seksuaali- ja lisääntymisterveyden suositusten viemistä käytäntöön.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Hankkeessa tuotetaan materiaalia ja työkaluja joiden avulla yksilöt ja pariskunnat kykenevät keskustelemaan ja tekemään tietoisia päätöksiä oikea-aikaisesta lasten hankinnasta.Tavoitteena on, että pitkä nuoruus, viivästetty vanhemmuus perustuu oikeaan tietoon.

Aihealueet

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Ilmiöt

Elinikäinen oppiminen Elämäntapojen muutokset Terveyserojen kasvaminen