Yhteinen Päijät-Häme -hanke, sote- ja maakuntauudistuksessa 2017-2020

Lyhyt kuvaus

Yhdistysten, kuntien ja maakunnan verkostoyhteistyöllä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä - kohtaamisia, verkostoitumista ja kouluttautumista.

Yhteinen Päijät-Häme -hankkeessa autetaan työpajojen ja koulutusten sekä yhteiskehittämisen avulla yhdistysten toimintaedellytysten kohentumista ja monitoimijaisten verkostojen syntymistä sekä tiivistymistä.

Yhdistysten näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseksi sekä tietoisuuden karttumiseksi on hankkeessa koottu kumppanuusverkosto.fi sivuille tietopankki. Apua ja vinkkejä löytyy yhdistystoiminnan päivittämiseen, viestintään, vaikuttamiseen ja tapahtuman järjestämiseen.

Yhdistys ja kuntayhteistyön kehittämiseksi on mallinnettu muun muassa yhdistysiltoja ja yhdistysten HYTE- toiminnan kokoamista kyselyillä ja työpajapohjilla.

Maakunnan laajuisen yhdistysyhteistyön tueksi on luotu monitoimijaiset verkostot, yhdistysfoorumi ja järjestöstrategia. 

Hankkeen työntekijät kuuntelevat toiveita, jakavat tietoa ja innostavat osallistumaan.

Kokonaisuudessa mukana

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry
Administrator
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry
Administrator