Yhteinen Päijät-Häme -hanke, sote- ja maakuntauudistuksessa 2017-2020

Yhdistysten, kuntien ja maakunnan verkostoyhteistyöllä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä - kohtaamisia, verkostoitumista ja kouluttautumista.

Yhteinen Päijät-Häme -hankkeessa autetaan työpajojen ja koulutusten sekä yhteiskehittämisen avulla yhdistysten toimintaedellytysten kohentumista ja monitoimijaisten verkostojen syntymistä sekä tiivistymistä.

Yhdistysten näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiseksi sekä tietoisuuden karttumiseksi on hankkeessa koottu kumppanuusverkosto.fi sivuille tietopankki. Apua ja vinkkejä löytyy yhdistystoiminnan päivittämiseen, viestintään, vaikuttamiseen ja tapahtuman järjestämiseen.

Yhdistys ja kuntayhteistyön kehittämiseksi on mallinnettu muun muassa yhdistysiltoja ja yhdistysten HYTE- toiminnan kokoamista kyselyillä ja työpajapohjilla.

Maakunnan laajuisen yhdistysyhteistyön tueksi on luotu monitoimijaiset verkostot, yhdistysfoorumi ja järjestöstrategia. 

Hankkeen työntekijät kuuntelevat toiveita, jakavat tietoa ja innostavat osallistumaan.

Toimintamallin ylläpitäjällä on oikeus lisätä tai poistaa kokonaisuuteen liittyvä toimintamalli. Lisäys tapahtuu toimintamallin “perustiedot”-välilehdeltä.

Toimintamalli
Yhdistykset
Järjestöt
Kunnat
Yhteistyö
Yhteiskehittäminen

Toimintamalli
Yhdistykset
Järjestöt
Yhteiskehittäminen
Yhteistyö
Kumppanuus

Toimintamalli
Yhdistykset
Järjestöt
Yhteiskehittäminen
Yhteistyö
Kumppanuus

Toimintamalli
Yhdistykset
Järjestöt
Kunnat
Yhteistyö
Yhteiskehittäminen