Pitkäaikaissairaat

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Moniammatillisuus
Pitkäaikaissairaat
Perustason mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tarkoituksena on tehostaa terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten yhteistyötä sekä tavoittaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia asiakkaita.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Pitkäaikaissairaat
Digitaaliset palvelut
Liikkuvat palvelut
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liitteenä olevissa selvityksissä kuvataan Kestävän Kasvun hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana tehtyjä selvityksiä toimintamallien kehittämisen tueksi Itä-Uudellemaalle. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Ikaalinen
Aihealueet
Pitkäaikaissairaat
Vastaanotto
Digitaaliset palvelut
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pitkäaikaissairaille suunnattu sairaanhoitajan vastaanotto, sisältäen sähköisiä työkaluja.  Asiakas saa vastaanotolla tilanteensa kokonaisvaltaisen kartoituksen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Päivystys
Kotihoito
Pitkäaikaissairaat
Asiakaslähtöisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

PÄTIJÄ-hanke toteutettiin vuosien 2017-2020 välisenä aikana.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Pitkäaikaissairaat
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Asiakaslähtöisyys
Vastaanotto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Karjalan avoterveydenhuollon pitkäaikaissairaan hoitopolku on kehitetty yhtenäiseksi toimintamalliksi tukemaan hoidon jatkuvuutta sekä laadukkuutta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Avosairaanhoito
Vastaanotto
Pitkäaikaissairaat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveyskeskuksissa kehitetään palveluiden saatavuutta alueellisesti monialaisena ja monitoimijaisena yhteistyönä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Pitkäaikaissairaat
Asiakaslähtöisyys
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Omahoito
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Karjalan omahoitajamallin tavoitteena on turvata yhtenäiset toimintakäytännöt ja hoidon jatkuvuus paljon palveluja käyttäville asiakkaille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakso
Aihealueet
Pitkäaikaissairaat
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pitkäaikaissairaiden terveys- ja hoitosuunnitelmia toteutetaan etävastaanotoilla niiden asiakkaiden osalta, joille etävastaanotot soveltuvat. 

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2022 luodaan kokonaiskuva Kanta-Hämeen alueen tilanteesta koronan aiheuttaman palveluvajauksen suhteen ja luodaan suunnitelma toimenpiteistä vuosille 2023–20

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Pitkäaikaissairaat
Omahoito
Yhteistyö
Ilmiöt
Elinikäinen oppiminen
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Maksuton, tavoitteellinen ja tuloksellinen työväline julkisen terveydenhuollon ja terveyden edistämisen sektorin käyttöön. Kurssi on suunnattu henkilöille, joilla on osteoporoosi/osteopenia.