Pitkäaikaissairaat

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Moniammatillisuus
Pitkäaikaissairaat
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tarkoituksena on vahvistaa monialaista ja moniammatillista työskentelyä sote-asemilla, sekä tavoittaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia asiakkaita.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Palvelupolku
Pitkäaikaissairaat
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kainuun hyvinvointialueella uudistetaan pitkäaikaissairaiden ja riskissä olevien hoito- ja palveluketjuja jo kehitetyn geneerisen mallin avulla. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Pitkäaikaissairaat
Sosiaali- ja terveyskeskukset
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Seurantasuosituksen tavoitteena on aikaisemmin diagnosoitujen pitkäaikaissairauksien hoidon ja seurannan standardointi, systematisointi ja toiminnan yhdenmukaistaminen Pirkanmaan sote-asemilla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Varhainen tunnistaminen
Pitkäaikaissairaat
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kokoaa IBD-potilaan tarvitsemat palvelut hoito- ja palveluketjuun. Hoito- ja palveluketju kuvataan asiakaslähtöisesti hyvinvointialueen verkkosivuille. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Pitkäaikaissairaat
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamalli kokoaa syöpäsairaan tarvitsemat palvelut.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Pitkäaikaissairaat
Avosairaanhoito
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Karjalan RRP - HAPPEE2 Sujuvat palvelut -valmennuksessa keskiössä on asiakkaalle ja potilaalle tuotettava arvo.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Pitkäaikaissairaat
Moniammatillisuus
Avosairaanhoito
Erikoissairaanhoito
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena on asiakkaan mahdollisimman nopea hoidon aloittaminen. Asiakkaan asia etenee tarvittaessa moniammatillisesti ja sujuvasti. Asiakkaan huomioiminen läpi prosessin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Etäpalvelu
Pitkäaikaissairaat
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Marevan -hoitoisten potilaiden digitaalinen hoitomalli toteutetaan Orla-etämittaussovelluksen avulla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Digitaaliset palvelut
Pitkäaikaissairaat
Perusterveydenhuolto
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kohdentaa palveluja pitkäaikaissairaille ja niiden riskissä oleville. Pyritään ennaltaehkäisyyn ja riskien varhaiseen tunnistamiseen proaktiivisesti, hyödyntäen Käypä Hoito-suosituksia, näyttöön pe

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Päihdepalvelut
Pitkäaikaissairaat
Digitaaliset palvelut
Liikkuvat palvelut
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liitteenä olevissa selvityksissä kuvataan Kestävän Kasvun hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana tehtyjä selvityksiä toimintamallien kehittämisen tueksi Itä-Uudellemaalle.