Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Diabetes
Moniammatillisuus
Suun terveydenhuolto
Perusterveydenhuolto
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa suun terveydenhuollon ammattilaiset tiedostavat diabeteksen ja suun terveyden kaksisuuntaisen yhteyden sekä tunnistavat parodontologiset asiakkaan diabetesriskitekijät ja osaavat o

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Diabetes
Suun terveydenhuolto
Terveyspalvelut
Moniammatillisuus
Ilmiöt
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa diabeteshoitotyön ammattilaiset tiedostavat diabeteksen ja suun terveyden kaksisuuntaisen yhteyden sekä tunnistavat ne tyypin 2 diabetesta sairastavat asiakkaat, jotka tulee ohjata

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Perustason mielenterveyspalvelut
RRP
Prosessien kehittäminen
Autismi
Verkostot
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena luoda selkeä hoitopolku autisminkirjon asiakkaille.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Mielen hyvinvointi
Perustason mielenterveyspalvelut
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Omaiset
Opiskelijat
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ohjattu omahoito on 1-3 käyntikerran lyhytinterventio joka sijoittuu 1.portaalle porrastetussa hoitomallissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Asumispalvelut
Mielenterveys
Aikuissosiaalityö
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pirkanmaan  hyvinvointialueella on suunniteltu ja otettu käyttöön päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen asiakasohjauksessa SAS- (selvitys, arviointi ja sijoitus) työryhmä.  

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Moniammatillisuus
Pitkäaikaissairaat
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Terveyserojen kasvaminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tarkoituksena on vahvistaa monialaista ja moniammatillista työskentelyä sote-asemilla, sekä tavoittaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia asiakkaita.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Omaolon hyvinvointitarkastusta on kehitetty osaksi digitaalisia palveluja vuodesta 2022 alkaen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Rakennetaan Pirkanmaan asukkaille ja ammattilaisille elintapaohjauksen alueellinen palvelutarjotin, mikä linkitetään osaksi Pirkanmaan hyvinvointialueen sivuja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Aihealueet
Palvelukokonaisuudet ja -ketjut
Palvelupolku
Pitkäaikaissairaat
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kainuun hyvinvointialueella uudistetaan pitkäaikaissairaiden ja riskissä olevien hoito- ja palveluketjuja jo kehitetyn geneerisen mallin avulla. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Päihdepalvelut
Mielenterveys
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten mielenterveys- ja päihdeosaamisen vahvistaminen. Osaamisen määrittäminen eri hoidon portaille.