Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Palvelu- ja hoitosuunnitelma
Omahoito
Asiakaslähtöisyys
Monialaisuus
Moniammatillisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella halutaan edistää yhdenmukaista terveys- ja hoitosuunnitelman (THS) käyttöä. Yhteinen kansallisen määrittelyn mukainen THS sovellus on omahoidon tuen työkalu.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Sähköinen asiointi
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omaolossa on julkaistu 10 sähköistä hyvinvointivalmennusta.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaa
Lempäälä
Aihealueet
Monialaisuus
Perusterveydenhuolto
Sosiaalihuolto
Suun terveydenhuolto
Järjestöt
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Minun tiimini- toimintamalli otettiin käyttöön Lempäälässä elokuussa 2022.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Elintavat
Liikunta
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Koko väestö
Nuoret aikuiset
Omaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelupolun on kasvattaa asiakkaiden tietoja terveyttä edistävistä elintavoista, ohjeita elintapamuutoksen tekemiseen sekä koostaa omahoito-ohjelmia, hyvinvointivalmennuksia, sekä terveys-

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Kotiutus
Kotihoito
Sairaanhoito
Asiakaslähtöisyys
Monialaisuus
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhtenäinen kotiutuksen toimintamalli sote- palveluihin. Kotiutusprosessi käynnistyy viimeistään siitä hetkestä, kun asiakkaasta tai hyvinvointialueen asukkaasta tulee potilas.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Osallisuus
Asiakasosallisuus
Kokemustieto
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sosiaalinen raportointi on yksi rakenteellisen sosiaalityön menetelmä. Toimintamallissa asiakkaat osallistuvat sosiaalisen raportoinnin tuottamiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Tietojohtaminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotin tuloksena luodaan  ikääntyneiden keskitettyyn asiakasohjaukseen malli, jolla voidaan tarkastella palvelutuotannon ja monituottajaratkaisun vaikuttavuutta  ikääntyneiden yksinäisyyden ja tur

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Arviointi ja tiedonkeruu
Tietojohtaminen
Vaikuttavuus
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Pilotissa kehitetään lonkkaleikkauspotilaiden hoitoprosessin vaikuttavuusperusteinen malli.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Osallisuus
Yhdenvertaisuus
Yhteisöllisyys
Saavutettavuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Organisaatiot
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toiminnassa mahdollistetaan oululaisten 18-65-vuotiaitten erityistä tukea tarvitsevien tai haastavassa elämäntilanteessa elävien vapaaehtoistoimintaa ja erilaisten ihmisten välistä kohtaamista kehi

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Neuvola
Asiakassegmentointi
Sähköinen asiointi
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Neuvolan asiakkuussegmentointityökalun sähköistäminen koko maakunnan neuvoloiden hyödynnettäväksi Keski-Suomessa.