Kulttuurihyvinvointi

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Simo
Pudasjärvi
Ii
Vaala
Utajärvi
Aihealueet
Kulttuurihyvinvointi
Osallisuus
Virtuaalifasilitointi
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Nuoret aikuiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Taiteen ammattilainen, esimerkiksi taidekummi tuo eri puolilla aluetta asuvia ja samoista asioista kiinnostuneita  henkilöitä yhteen etätapaamisissa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Simo
Pudasjärvi
Ii
Vaala
Utajärvi
Aihealueet
Kulttuuri
Kulttuurihyvinvointi
Osallisuus
Hyvinvointi
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Taidekummi on taiteen ammattilainen, joka suunnittelee ja toteuttaa pitkäkestoista hyvinvointitaidetoimintaa sote- ja hyvinvointipalveluiden yksiköissä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Simo
Pudasjärvi
Ii
Vaala
Utajärvi
Aihealueet
Kulttuurihyvinvointi
Osallisuus
Kunnat
Hyvinvointi
Kulttuuri
Ilmiöt
Joukkoistaminen ja osallisuuden uudet muodot
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Maahanmuuttajat
Nuoret aikuiset
Organisaatiot
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Projektitaiteilijatoiminta on lyhytkestoista taidetoimintaa, jossa ammattitaiteilija suunnittelee ja tekee yhteisötaidetta sote- ja hyvinvointipalveluiden asiakkaiden kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Raisio
Aihealueet
Ikääntyminen
Kulttuuripalvelut
Kulttuurihyvinvointi
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Digitaalinen syrjäytyminen ja digitaidot
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kirjastossa näytettävän maksuttoman elokuvan tai muun tapahtuman "etkot", jossa jutellaan kahvin juonnin lomassa kirjoista, kirjaston tarjoamista palveluista (myös kirjaston omista digipalveluista)

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Osallisuus
Ehkäisevä työ
Vertais- ja vapaaehtoistyö
Kulttuurihyvinvointi
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret
Työttömät
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tämä toimintamalli esittelee tavan hyödyntää sanataidetta syrjäytyneiden ihmisten voimaannuttamisessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Seinäjoki
Jyväskylä
Kouvola
Rovaniemi
Tampere
Vaasa
Oulu
Kuopio
Espoo
Helsinki
Pukkila
Vantaa
Turku
Aihealueet
Kulttuurihyvinvointi
Kulttuuri
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ikääntyminen
Yhteiskehittäminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kulttuurisen vanhus- ja seniorityön AILI-verkoston Aura-hankkeessa varmistetaan, että kuntien ja hyvinvointialueiden keskeinen rooli ikääntyneiden kulttuurihyvinvoinnin ja -osallisuuden edistämises

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ikääntyminen
Yhdenvertaisuus
Kulttuurihyvinvointi
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sairaalaklovnitoimintaa toteutetaan valtakunnallisesti ikäihmisten parissa palvelutaloissa, tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja kotihoidon palveluissa.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla (KUPPI) - hankkeessa kehitetään ratkaisuja  kulttuurihyvinvointipalveluiden saavutettavuuden edistämiseksi Pirkanmaan kunnissa ja hyvinvointialueell

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
Kulttuuri
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Kulttuurihyvinvointi
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Syrjäytyminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Satapsykiatrian kulttuurifoorumin tavoitteena on järjestää voimauttavaa kulttuuri- ja ta

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Sairaalat
Erityistä tukea tarvitseva lapsi
Yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kulttuurihyvinvointi
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Omaiset
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Sairaalaklovnit toimivat lapsen tukena hoitolaitoksissa tuottaen iloa tilanteissa, joihin liittyy kuormittavia tai rajoittavia tekijöitä.