Kulttuurihyvinvointi

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
RRP
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielen hyvinvointi
Kulttuurihyvinvointi
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kulttuurifoorumi järjestää voimauttavaa kulttuuri- ja taidetoimintaa asiakkaille ja henkilökunnalle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kulttuurihyvinvointi
Kulttuuri
Mielen hyvinvointi
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kulttuurireseptin tavoitteena on voimavarojen ja hyvinvoinnin lisääminen kulttuurin ja taiteen avulla. Haavoittuvassa elämäntilanteessa olevalle tarjotaan mahdollisuus kokea kulttuurielämys.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
Kulttuurihyvinvointi
Osallisuus
Pitkäaikaistyöttömyys
Hyvinvointi
Yhdenvertaisuus
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Työn ja työttömyyden murros
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallilla tuetaan heikommassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden hyvinvointia ja osallisuutta kulttuurin keinoin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kuusamo
Aihealueet
Kulttuurihyvinvointi
Luonto
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielen hyvinvointi
Ilmiöt
Elämäntapojen muutokset
Liikuntakiinnostus / liikkumattomuus
Kohderyhmä
Maahanmuuttajat
Nuoret
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Työttömät
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointiresepti sisältää osallistujan luonto-, taide- ja kulttuurilähtöisessä toiminnassa oppimia/havaitsemia keinoja oman hyvinvoinnin edistämiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Kulttuurihyvinvointi
Elintavat
Asiakas- ja palveluohjaus
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mallin tavoitteena on auttaa ammattilaista ottamaan luovuus,  kulttuuritoiminta  ja taide puheeksi monipuolisissa asiakaskohtaamisissa, kuten sosiaali-ja terveydenhuol

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Musiikki
Muistisairaudet
Osallisuus
Kulttuurihyvinvointi
Omaishoito
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Minun ääneni -toimintamalli on musiikillista ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on aktivoida muistisairaita ja heidän läheisiään sekä lisätä heidän hyvinvointiaan musiikillisilla harjoituksilla.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Musiikki kuuluu kaikille!

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakas- ja palveluohjaus
Asiakassegmentointi
Ikääntyminen
Kulttuurihyvinvointi
Toimintakyky
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikennevalomalli kuvaa iäkkään henkilön kulttuurihyvinvoinnissa huomioonotettavia tekijöitä toimintakyvyn tason mukaan.

Themes
Asiakas- ja palveluohjaus
Kulttuurihyvinvointi
Blogikirjoitus
Ingress

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen eli Varhan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa toteutetussa kulttuurihyvinvoinnin osaprojektissa syntyi yhteinen näkemys, jonka pohjalta luodaan

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Kulttuuri
Kulttuurihyvinvointi
Ikääntyminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ikäihmisille suunnattu valmis, matalan kynnyksen sanataidehetken materiaali, jonka avulla voi muistella yhdessä, herättää keskustelua ja virkistää mieltä.