RRP

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Mielen hyvinvointi
Vaikuttavuus
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella Terapiat Etulinjaan toimintamalli pohjautuu yleiseen Terapiat Etulinjaan toimintamalliin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Satakunta
Aihealueet
RRP
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Mielen hyvinvointi
Kulttuurihyvinvointi
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kulttuurifoorumi järjestää voimauttavaa kulttuuri- ja taidetoimintaa asiakkaille ja henkilökunnalle.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Perhekeskus
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan digitaalinen perhevalmennus osana neuvolan palveluja Kymenlaakson hyvinvointialueen perhekeskuksessa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Kulttuurihyvinvointi
Kulttuuri
Mielen hyvinvointi
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kulttuurireseptin tavoitteena on voimavarojen ja hyvinvoinnin lisääminen kulttuurin ja taiteen avulla. Haavoittuvassa elämäntilanteessa olevalle tarjotaan mahdollisuus kokea kulttuurielämys.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Perustason mielenterveyspalvelut
RRP
Prosessien kehittäminen
Autismi
Verkostot
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena luoda selkeä hoitopolku autisminkirjon asiakkaille.

Kokonaisuus
Lyhyt kuvaus

Kansa-koulu-hankkeet tarjoavat tukea hyvinvointialueille ja yksityisille palveluntuottajille sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämiseen ja kirjaamisosaamisen vahvistamiseen vuosien kokemuksella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Prosessien kehittäminen
Ennaltaehkäisy
Ikääntyminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Liikkuvassa palvelussa tarjotaan ennaltaehkäisevää neuvontaa, ohjausta ja tukea erityisesti sellaisille ikääntyneille, jotka eivät vielä ole palveluiden piirissä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Vaikuttavuus
Asiakaspalaute
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Vähemmistöt
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin tarkoitus on lisätä saamelaisten asiakasosallisuutta keräämällä asiakaspalautetta (heille suunnatuista) palveluista sekä kerätyn tiedon sitominen osaksi hyvinvointialueen tiedolla jo

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Digitaaliset palvelut
Prosessien kehittäminen
Vammaispalvelut
Asiakaslähtöisyys
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Kehitysvammaiset, vammaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digitaalisen palvelutarpeen arvioinnin toimintamalli, jossa vammaispalvelujen palvelutarpeen arviointi –asiakirja täytetään sähköisesti ja asiakkaalla/puolesta-asioijalla on pääsy asiakirjaan, jota

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Aihealueet
RRP
Perustason mielenterveyspalvelut
Yhteistyö
Terveydenhuolto
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tavoitteena luoda yhteistyömalli Vaken mielenterveyspalveluiden ja yksityisen palveluntuottajan kanssa sekä purkaa  mielenterveyspalveluiden hoitojonoa.