Mielenterveyspalvelut

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Oppilas- ja opiskelijahuolto
Oppilaitokset
Matalan kynnyksen palvelu
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Opiskelijat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Palvelutuotannon mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä opiskeluterveydenhuollon toiminnan tukeminen vapauttamalla resurssia esimerkiksi pidempiaikaisten hoitosuhteiden edistämiseen jalkautumalla

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Mielenterveys
Perustason mielenterveyspalvelut
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terapiat etulinjaan -toimintamallia toteutetaan yhteistyössä.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Perustason mielenterveyspalvelut
Digitaaliset palvelut
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Ohjattu omahoito on kaikkien sote-ammattilaisten työkalu yleisten mielenterveyden häiriöiden hoitamiseen ja mielen pulmatilanteiden ratkaisemiseen.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Mielenterveys
Perustason mielenterveyspalvelut
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Teknologia sulautuu kaikkeen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Osana Terapiat etulinjaan -toimintamallia on kehitetty digitaalinen koulutusalusta, jolle on koottu kaikki toimintamallin koulutukset.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Asiakasosallisuus
Kokemusasiantuntijuus
Mielenterveyspalvelut
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Arvojen muutokset
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Omaiset
Organisaatiot
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kokemusasiantuntijaraati vahvistaa asiakasosallisuutta ja kokemustietoa esimerkiksi sairaanhoidon päätöksenteossa. Kokemusasiantuntijat osallistuvat toiminnan kehittämiseen ja arviointiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Aihealueet
Mielenterveys
Mielenterveyspalvelut
Mielen hyvinvointi
Perustason mielenterveyspalvelut
Ennaltaehkäisy
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Organisaatiot
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen mielenterveyspalvelu sisältää sekä hoidon tarpeen arvioinnin että varhaisen vaiheen lyhytkestoisen hoidon.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Mielenterveys
Digitaaliset palvelut
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Mielenterveystalo.fi-verkkopalvelu on kaikille avoin sivusto, josta löytyy apua ja tukea mielenterveyden ongelmiin ja erilaisiin elämäntilanteisiin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Mielenterveyspalvelut
Mielenterveys
Perustason mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Interventionavigaattori on 13–19-vuotiaille nuorille sekä tarvittaessa heidän huoltajilleen suunnattu digitaalinen työväline, joka nopeuttaa oikeaan mielenterveyspalveluun ohjautumista ja vahvistaa

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Mielenterveys
Perustason mielenterveyspalvelut
Mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Koko väestö
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terapianavigaattori on digitaalinen työväline, joka nopeuttaa hoitoon pääsyä ja vahvistaa hoitojen vaikuttavuutta. Se sisältää mm.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kajaani
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Mielen hyvinvointi
Vuorovaikutus
Dialogisuus
Mielenterveyspalvelut
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Nuoret
Nuoret aikuiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elämäni peli on työväline nuorten kanssa toimiville ammattilaisille keskustelun virittämiseksi elämänhallinnan teemoista.