Omaishoito

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Musiikki
Muistisairaudet
Osallisuus
Kulttuurihyvinvointi
Omaishoito
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Minun ääneni -toimintamalli on musiikillista ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on aktivoida muistisairaita ja heidän läheisiään sekä lisätä heidän hyvinvointiaan musiikillisilla harjoituksilla.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Omaishoito
Ikääntyminen
Ennaltaehkäisy
Etäpalvelu
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omaishoitajien systemaattinen tuki  yli 65-vuotiaille omaishoitajille on yksilöllistä, puhelimitse annettavaa keskusteluapua, ohjausta, neuvontaa ja tukea.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Sosiaalihuolto
Omaishoito
Asiakas- ja palveluohjaus
Monialaisuus
Ikääntyminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Systeemisen työskentelyn hyödyntäminen ikääntyneiden palveluissa; gerontologisessa sosiaalityössä ja -ohjauksessa, omaishoidossa sekä kotona asumisen tukemisen ja asumisen asiakasohjauksessa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Digitaaliset palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Omaishoito
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Omaishoitajien terveystarkastus toteutetaan hyödyntäen Omaolon hyvinvointitarkastusta. Omaishoitaja täyttää lomakkeen ennen terveydenhoitajan vastaanotolle tuloa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Omaishoito
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehittämisen tavoitteena on kasvattaa omaishoidon määrää ja kestoa Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Asiakas- ja palveluohjaus
Omaishoito
Sosiaalihuolto
Kotihoito
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuvattu palvelujen väliset konsultointimallit ammattilaisten väleillä TulKoti -hankkeen tuella.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Aihealueet
Omaishoito
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
RRP
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Elämäntapojen muutokset
Kohderyhmä
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hyvinvointi- ja terveystarkastuksen  tavoitteena on  hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn arviointi, ylläpitäminen ja edistäminen sekä sairauksien ehkäisy.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Omaishoito
Laitoshoito
Mielen hyvinvointi
Vertaistuki
Ryhmätoiminta
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Työikäiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Malli on kehitetty tukemaan omaishoitajia, jotka pohtivat hoidettavan läheisen siirtymistä pitkäaikaishoitoon ja hoitovastuusta luopumista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Omaishoito
RRP
Prosessien kehittäminen
Ilmiöt
Kestävä kasvu
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Kehitysvammaiset, vammaiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etäryhmätoiminnassa pääpaino on vertaistuen mahdollistamisessa ja omaishoitajan voimavarojen tunnistamisessa ja vahvistamisessa. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Helsinki
Aihealueet
Omaishoito
Ikääntyminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallissa kuvataan Helsingissä ikääntyneiden omaishoidossa kehittämistyössä käytettyä yhteiskehittämisen työskentelytapaa.