Turvallisuus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Aihealueet
Henkilöstöressurssit ja osaaminen
Laatutyö
Turvallisuus
Yhdenvertaisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lähihoitajien perehdytyssuunnitelman runko  Intro-perehdytysohjelmistoon.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Aihealueet
Kotihoito
Monikulttuurisuus
Turvallisuus
Ikääntyminen
Ilmiöt
Osallistuva yksilö
Sosiaalisen pääoman korostuminen
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kulttuurista turvallisuutta luovan kotihoidon tavoitteena on edistää saamelaisen ikääntyneen pärjäämistä kotona omassa kulttuuriympäristössään siten, että kotona asuminen  on mahdollista mahdollisi

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Lappi
Aihealueet
Ikääntyminen
Turvallisuus
Kotona asuminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Toimintamallin avulla vahvistetaan kotona asuvien ikääntyneiden turvallisuuden tunnetta edistämällä paikallista yhteistyötä ja tarjoamalla keinoja ennaltaehkäisevään turvallisuustyöhön.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Kotona asuminen
Kotihoito
Hyvinvointiteknologia
Ikääntyminen
Turvallisuus
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Omaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Aktiivisuuden seurantapalvelu tuottaa reaaliaikaista tietoa ja automaattisia, valikoituja hälytyksiä hoitajille ja läheisille kotona asuvan ikäihmisen hyvinvoinnista sekä on apuna palvelutarpeen ar

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Lähisuhdeväkivalta
Turvallisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Turvasuunnitelma -tapaaminen on toimintamalli, jonka tavoitteena on rakentaa asiakkaan turvallisuutta ja vähentää lähisuhdeväkivaltaa ja lieventää sen seurauksia sekä vahvistaa  ammattilaisten lähi

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Turvallisuus
Varhaiskasvatus
Peruskoulu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tunne- ja turvataitokasvatuksen Oulun malli on kehitetty osana Turvallinen Oulu -hanketta (2019–2022).

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Ehkäisevä päihdetyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Turvallisuus
Peruskoulu
Perusopetus
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kaupunki kuuluu kaikille -toimintamalli tarjoaa turva- ja tunnetaitokasvatusta alakouluihin.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Etelä-Karjala
Aihealueet
Kotona asuminen
Hyvinvointiteknologia
Turvallisuus
Kotihoito
Ikääntyminen
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Aktiivisuuden seurantapalvelu tuottaa reaaliaikaista tietoa ja automaattisia hälytyksiä hoitajille ja läheisille kotona asuvan ikäihmisen hyvinvoinnista.

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Peruskoulu
Rikoksentorjunta
Hyvinvointi
Turvallisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

K-0 on Aseman Lapset ry:n kiusaamiseen puuttuva työmuoto, joka vastaa pitkittyneisiin ja haastaviin konflikteihin, joihin sisältyy usein myös rikokseksi määriteltäviä tekoja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Etelä-Karjala
Aihealueet
Kotona asuminen
Turvallisuus
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotihoidon asiakkaan käyttämä ranneke välittää kotihoidon järjestelmään tietoa asiakkaan aktiivisuudesta ja hyvinvoinnista.