Turvallisuus

Suodata hakutuloksia
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Aihealueet
Ikääntyminen
Muistisairaudet
Kotiutus
Turvallisuus
Yhteiskehittäminen
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitetään ikääntyneen potilaan turvallinen kotiuttaminen Kuntoutussairaala Jalmarista. 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaa
Aihealueet
Kotihoito
Ikääntyminen
Asumispalvelut
Yhteistyö
Turvallisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tarkistuslista toimii muistilistana konsultaatioissa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaa
Aihealueet
Lähisuhdeväkivalta
Turvallisuus
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Koko väestö
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Turvasuunnitelma -tapaaminen on toimintamalli, jonka tavoitteena on rakentaa asiakkaan turvallisuutta ja vähentää lähisuhdeväkivaltaa ja lieventää sen seurauksia sekä vahvistaa  ammattilaisten lähi

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Oulu
Aihealueet
Ennaltaehkäisy
Turvallisuus
Varhaiskasvatus
Peruskoulu
Ilmiöt
Ei liity ilmiöön
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Tunne- ja turvataitokasvatuksen Oulun malli on kehitetty osana Turvallinen Oulu -hanketta (2019–2022).

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Ehkäisevä päihdetyö
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Turvallisuus
Ilmiöt
Eriarvoistuminen ja segregoituminen
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten turvallisuuden tunnetta sekä vähentää päihteitä käyttäviin ihmisiin liittyviä ennakkoluuloja ja pelkoja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Etelä-Karjala
Aihealueet
Kotona asuminen
Hyvinvointiteknologia
Turvallisuus
Kotihoito
Ikääntyminen
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Aktiivisuuden seurantapalvelu tuottaa reaaliaikaista tietoa ja automaattisia hälytyksiä hoitajille ja läheisille kotona asuvan ikäihmisen hyvinvoinnista.

 

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Aihealueet
Peruskoulu
Rikoksentorjunta
Hyvinvointi
Turvallisuus
Yhteistyö
Ilmiöt
Syrjäytyminen
Yksinäisyys
Kohderyhmä
Lapset ja varhaisnuoret
Nuoret
Perheet
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

K-0 on Aseman Lapset ry:n kiusaamiseen puuttuva työmuoto, joka vastaa pitkittyneisiin ja haastaviin konflikteihin, joihin sisältyy usein myös rikokseksi määriteltäviä tekoja.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Etelä-Karjala
Aihealueet
Kotona asuminen
Turvallisuus
Ennaltaehkäisy
Ilmiöt
Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia
Kohderyhmä
Ikäihmiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kotihoidon asiakkaan käyttämä ranneke välittää kotihoidon järjestelmään tietoa asiakkaan aktiivisuudesta ja hyvinvoinnista.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Turvallisuus
Tietojohtaminen
Kotona asuminen
Ilmiöt
Robotisaatio ja tekoäly
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Ikäihmiset
Paljon palveluita tarvitsevat
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Karjalan pelastuslaitos kehittää riskienhallinnan työkaluja yhteistyössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa.

Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Etelä-Karjala
Aihealueet
Häiriötilanteet ja poikkeusolot
Pelastustoimi
Varautuminen
Kriisityö
Turvallisuus
Ilmiöt
Poikkeusolot
Kohderyhmä
Ammattilaiset
Toimintamalli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja Eksote mallinsivat syksyllä 2021 häiriö- ja poikkeustilanne yhteistyötä.