2023: Kotihoidon lähihoitajien sähköisen perehdytyssuunnitelman runko

Lähihoitajien perehdytyssuunnitelman runko  Intro-perehdytysohjelmistoon. Yhdenvertainen perehdytys vaatii onnistuakseen rungon, joka tukee henkilöstön sitoutumista, työhyvinvointia, työ- ja asiakasturvallisuutta sekä palvelun laatua ja tuottavuutta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
2023: Kotihoidon lähihoitajien sähköisen perehdytyssuunnitelman runko
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Lähihoitajien perehdytyssuunnitelman runko  Intro-perehdytysohjelmistoon. Yhdenvertainen perehdytys vaatii onnistuakseen rungon, joka tukee henkilöstön sitoutumista, työhyvinvointia, työ- ja asiakasturvallisuutta sekä palvelun laatua ja tuottavuutta.

Toteutuspaikka
Pirkanmaan hyvinvointialue
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Luotu

19.10.2023

Viimeksi muokattu

29.11.2023

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Sähköinen Intro perehdytyspolku muodostuu aikajanasta, joka on jaettu viiteen vaiheeseen; ennen aloitusta, aloituspäivänä, ensimmäinen viikko, ensimmäinen kuukausi ja ennen perehdytyksen päätymistä. Kukin vaihe sisältää tavoitteet, tehtävät, resurssit ja tuen, joita uusi työntekijä tarvitsee onnistuakseen tehtävässään.  

Sähköinen Intro perehdytyspolku on rakennettu kotiin vietävien palvelujen asiakaspolun ympärille, johon nivoutuvat palveluiden ja toimintamallien prosessit, Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiset tavoitteet, toimintaympäristön kuvaus, organisaation arvot ja eettiset periaatteet sekä toimintakulttuurin periaatteet. 

Toimintaympäristö **

Työntekijän perehdytys on lakisääteistä ja sen kehittäminen on myös osa Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiaa (Työturvallisuuslaki luku 2 § 14, Pirkanmaan hyvinvointialueen strategia 2023, Työsopimuslaki 55/2001, Yhteistoimintalaki 1333/2021 sekä alakohtaiset työsopimukset). Osaavan henkilöstön saatavuus ja pysyvyys on valtakunnallinen haaste sote-palveluissa. Onnistuneella perehdytyksellä varmistetaan suunnitelmallinen ja tasavertainen perehdytys kaikille uusille, tehtäviä vaihtaville,  aloittaville tai pitkiltä poissaoloilta palanneille työntekijöille. Perehdytys tukee työntekijöiden osaamista ja kykyä toimia tehtävässään.  Palvelujen yhdenvertaisuuden, tasalaatuisuuden ja vaikuttavuuden  saavuttamiseksi tarvitaan suunnitelmallista ja ammattiosaamista tukevaa perehdytystä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Perehdytysprosessi nivoutuu kotiin vietävien palveluiden asiakaspolun ympärille. PirKOTI -hankkeessa on kerätty syksyllä 2022 verkkoaivoriihen avulla Pirkanmaalaisilta näkemyksiä tulevaisuuden kotiin vietävistä palveluista ja siitä, millaisia teknologisia apuvälineitä he olisivat halukkaita kotona pärjäämisen tukesi jatkossa käyttämään. Aineiston vastaukset on huomioitu osaamisen vahvistamisen suunnitelmissa. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Sähköisen perehdytyspolun rungon luomisen jälkeen alkaa varsinainen perehdytysmateriaalin sisällöntuotanto, joka vaatii resursointia. 

Kansikuva
Lähihoitajan perehdytysrunko

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä