2023: Kotihoidon asiakaskokemus kehittämisen välineenä - toimintamalli

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kehitetään kotihoidon asiakaskokemuksen keräämistä ja tuetaan asiakasymmärryksen kehittymistä. Käytetään hyödyksi erilaisia kuntalaisia ja henkilöstöä osallistavia työskentelymuotoja ja kenttäkokeita.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pirkanmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Pirkanmaan hyvinvointialue
Kehittäjä
Pirkanmaan hyvinvointialue
Kehittäjä
Pirkanmaan hyvinvointialue
Kehittäjä