Vahvistaa aikuissosiaalityön voimavaroja sekä kehittää aikuissosiaalityön työprosesseja ja työnjaon tarkoituksenmukaisuutta.

Ratkaisun perusidea **

Rahoittajat:  Etelä-Suomen Lääninhallitus ja hankekunnat (Lappeenranta, Imatra, Kotka, Kouvola ja Kuusankoski)

 Sosiaalitoimistojen aikuisasiakkaiden parissa tehtävä sosiaalityö on muuttunut haastavaksi: asiakkaiden ongelmat ovat monimutkaistuneet, lisääntyneet ja usein kroonistuneet. Samanaikaisesti sosiaalityöntekijöiden henkilöstöresurssitilanne on Etelä-Karjalassa ja Kymen-laaksossa vaikea.

Päätavoite: 

vahvistaa aikuissosiaalityön voimavaroja sekä kehittää aikuissosiaalityön työprosesseja ja työnjaon tarkoituksenmukaisuutta.

Kohderyhmä: 

yli 18-vuotiaat taloudellisessa ahdingossa tai muuten vaikeassa elämäntilanteessa olevat riippuvuus- tai mielen-terveysongelmaiset henkilöt, nuoret, maahanmuuttajat ja rikoksen tekijät.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
Liitteet