Toimintamallin lyhyt kuvaus

Vahvistaa aikuissosiaalityön voimavaroja sekä kehittää aikuissosiaalityön työprosesseja ja työnjaon tarkoituksenmukaisuutta.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom Oy
Ylläpitäjä