Ajantasaiseen tietoon perustuva asiakkuudenhallinta

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakkuudenhallinnan tiedonhallinnalla tavoittelemme ennen kaikkea sitä, että asiakas tai potilas saa oikea-aikaisesti apua ja palveluja, joita hän tarvitsee. Käytännössä oikea tieto on saatavilla silloin, kun asiakasta tai potilasta palvellaan. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Ylläpitäjä
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Ylläpitäjä
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
Ylläpitäjä