Kukunorin Propellipäät ja Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen LOV ME-hanke kokeilivat kokemusasiantuntijoille suunnattua palvelumuotoilukouluttamista. Syntyi Avatusten avaaja.

Toimintaympäristö **

Mielenterveys on jokaista ihmistä koskettava asia, jonka tulevaisuus ei näytä valoisalta. Arvioiden mukaan mielenterveyden häiriöiden kustannukset ovat Suomessa 11 miljardia euroa vuodessa. Ongelma koskettaa jollain tasolla lähes kaikkia Suomessa asuvia, sillä joka viides suomalainen kokee vuoden aikana mielenterveyden häiriöitä. Mieli ry:n keräämien tietojen mukaan 2000-luvulla mielenterveyspalveluihin on panostettu vähemmän kuin muuhun terveydenhuoltoon. Mielenterveyden riskitekijät kasautuvat.

Liitteet
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri määrittelee kokemusasiantuntijat henkilöiksi, joilla "on omakohtaista kokemusta eri sairauksista (psyykkisistä tai somaattisista, myös päihdesairauksista) joko niistä itse kärsivänä, toipuneena tai sairastuneen omaisena/läheisenä." Kokemusasiantuntijat ovat merkittävä voimavara sote-palveluiden ja -toimintojen palvelumuotoilulle. Palvelumuotoilussa korostuu asiakas- ja osallistujakeskeinen kehittäminen, jossa asiakkaat ja osallistujat otetaan kehittämistyön keskiöön tunnistamaan toiminnassa tai palveluissa ilmeneviä ongelmia sekä luomaan niihin ratkaisuja. Kokemusasiantuntijoita ei kuitenkaan vielä aina oteta palvelumuotoiluprojekteihin mukaan. Ajatusten avaajan tarkoituksena on rohkaista siihen, että palvelumuotoilua voi lähteä tekemään kuka tahansa. Toisaalta se muistuttaa siitä, että sote-alan palvelumuotoiluun on syytä ottaa aina mukaan kokemusasiantuntijoita.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Kokemusasiantuntijoilla on tarve saada omat kokemuksensa systemaattisemmin sote-palveluiden ja -toimintojen kehittämiseen mukaan. Heillä on myös tarve käytännön työkaluille, joiden avulla kokemusperäistä tietoa saa systemaattisesti osaksi erilaisia kehittämisprojekteja. Toisaalta sote-alan toimijoilla on myös tarve saada palvelumuotoilua käyntiin myös pienillä, omilla toimilla. Aina ei ole mahdollisuutta palkata tähän ulkopuolista, jolloin palastellut, palvelumuotoilua jalkauttavat, mallit voivat auttaa. Myös tämä tarve on Ajatusten avaajan syntymisen taustalla.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Ajatusten avaaja luotiin yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Sen luominen alkoi Propellipäät-tiimin Muutosmuotoilupäällikkö Milla Mäkisen vetämistä pilottipalvelumuotoilukoulutuksista, joihin osallistui 24 kokemusasiantuntijaa. Sen jälkeen mallin ideoita jalostettiin Milla Mäkisen suunnittelemissa ja vetämissä yhteiskehittämistyöpajoissa kokemusasiantuntijoiden kanssa. Työpajoista syntyi listat asioista, joita kokemusasiantuntijat palvelumuotoilulta saavat ja listat asioista, joita palvelumuotoilu kokemusasiantuntijoilta saa. Näiden lisäksi yhteiskehittämispajoissa luotiin muistilista mielen hyvinvointia edistävistä työpajoista. Näiden jälkeen työpajoissa syntyneistä ideoista kerättiin yhteenveto, jota käytiin edelleen läpi kokemusasiantuntijoiden kanssa. Myös Ajatusten avaajan ulkoasu on kokemusasiantuntijalähtöisesti suunniteltu. Taitosta vastasi Propellipäät-tiimin Lasse Larkka.

Ratkaisun perusidea **

Ajatusten avaaja auttaa ottamaan kokemusasiantuntijoita mukaan palvelumuotoiluun. Lisäksi se on väline siihen, että pienemmätkin toimijat voivat lähteä tarkastelemaan omaa toimintaa palvelumuotoilunäkökulmasta ilman ulkopuolista apua. Malli on myös käytännön työväline kokemusasiantuntijoille, jotka haluavat ottaa palvelumuotoilua käyttöön omassa työssään. Voit ladata oman Ajatusten avaajan ohesta.

Liitteet
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ota käyttöön vaikka vain yksi sivu kerrallaan ja käy toimintaa läpi jo olemassa olevissa kokouksissa tai tapaamisissa. Ota kokemusperäinen tieto prosessin keskiöön kutsumalla keskeiseen rooliin toimintasi osallistujat, tilojesi käyttäjät, koulutusten osallistujat, vertaisohjaajat tms.