Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kyseessä on alaikäisten päihdekartoitusmalli, jolla arvioidaan nuoren päihteidenkäytön tilannetta ja tarvittavia tukitoimia päihteidenkäytön lopettamiseksi. Kehittämistyö on tehty yhteistyössä Nuorisoasema Klaaran kanssa. Mallia on pilotoitu myös Pietarsaaren A-klinikalla. 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA
Ylläpitäjä
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Vasso Oy
Kehittäjä