Kyseessä on alaikäisten päihdekartoitusmalli, jolla arvioidaan nuoren päihteidenkäytön tilannetta ja tarvittavia tukitoimia päihteidenkäytön lopettamiseksi. Kehittämistyö on tehty yhteistyössä Nuorisoasema Klaaran kanssa. Mallia on pilotoitu myös Pietarsaaren A-klinikalla. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Alaikäisen päihdekartoitus -malli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kyseessä on alaikäisten päihdekartoitusmalli, jolla arvioidaan nuoren päihteidenkäytön tilannetta ja tarvittavia tukitoimia päihteidenkäytön lopettamiseksi. Kehittämistyö on tehty yhteistyössä Nuorisoasema Klaaran kanssa. Mallia on pilotoitu myös Pietarsaaren A-klinikalla. 

Toteutuspaikka
Pohjanmaan hyvinvointialue; Nuorisoasema Klaara, Pietarsaaren A-klinikka
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaa
Vaasa
Pietarsaari
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Tekijä

Emmi Hakala

Luotu

25.10.2022

Viimeksi muokattu

30.01.2023
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa kartoitetaan laaja-alaisesti nuoren päihteidenkäytön tilannetta ja psykososiaalisen tuen tarvetta. Työntekijä käyttää keskustelun tukena päihdekartoituslomaketta, joka ohjaa keskustelua tapaamisten aikana. Toimintamalli on laadittu yhteistyössä päihdelääkärin kanssa ja kehittämistyössä on hyödynnetty Mielenterveys- ja riippuvuuskeskus Horisontin aikuisten päihdekartoitusmallia.  

Toimintaympäristö **

Alaikäisten päihteidenkäyttö on säännöllisesti esillä julkisessa keskustelussa. Kansallisten tilastojen valossa nuorten huumausaineidenkäyttö on viimeisten vuosikymmenten aikana kasvanut huomattavasti. Toisaalta myös raittiiden nuorten osuus on lisääntynyt ja alkoholin kulutus nuorten keskuudessa on vähentynyt. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

TOP-hankkeen alussa vuonna 2021 Pohjanmaalla kerättiin tilastotietoa alaikäisten päihteidenkäytöstä. Havaittiin, että alaikäisten päihteidenkäytöstä tulee verrattain paljon lastensuojeluilmoituksia, mutta näistä vain murto-osa päätyy lastensuojelun avo- tai sijaishuollon asiakkuuteen. Tiedetään, että päihteiden ongelmakäyttäjillä päihteidenkäyttö on usein kuitenkin alkanut juuri teini-iässä. Tarvitaan siis työkalua, jolla nuoren mahdollinen ongelmallinen päihteidenkäyttö voidaan tunnistaa aiemmassa vaiheessa sekä tarjota hänelle oikea-aikaista ja oikein kohdennettua apua ja tukea päihteidenkäytön lopettamiseen. 

 

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Käyntikertoja kartoituksen tekemiseen varataan 3–5. Työntekijä käy nuoren kanssa lomakkeen kysymykset läpi ja antaa sen perusteella arvion nuoren päihteidenkäytön tilanteesta ja tuen tarpeesta.  

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Käyttökokemukset päihdekartoitusmallista ovat työntekijöiden kertomina olleet positiivisia. Malli on kattava ja sitä hyödyntämällä nuoren elämäntilanne tulee kartoitetuksi kokonaisvaltaisesti.   

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Mallia voivat käyttää kaikki, jotka työskentelevät nuorten kanssa, joilla on huolestuttavaa päihteidenkäyttöä. Työntekijä voi painottaa keskustelua myös tiettyihin lomakkeen osa-alueisiin, nuoren yksilölliset tarpeet huomioiden. 

Kansikuva
TOP-hankkeen logo turkoosilla ja vaaleansinisellä taustalla.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Kohderyhmä