Alueellisen kehittämisen tuki terapia- ja interventiokoordinaation kautta

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Terapiat etulinjaan -toimintamallia toteutetaan yhteistyössä. Kaikilla hyvinvointialueilla työskentelee terapia- ja interventiokoordinaattoreita, joiden tehtävä on auttaa toimintamallin palveluiden käyttöönotossa ja yhteensovittaa niitä alueellisiin hyviin käytäntöihin.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)
Ylläpitäjä