AMK-opettajien työelämäjaksot teknologiaosaamisen käytänteiden päivittämiseksi 

Työelämäjaksojen myötä opettajien tuntemus hyvinvointiteknologiaan ja tämänhetkisiin käytänteisiin ja toimintatapoihin lisääntyy. Hyvinvointiteknologia integroidaan osaksi opintojaksoja, jolloin opiskelijat saavat tulevaisuuden osaamista.