Kehittämällä ammattilaisten osaamisen syventymistä ja monipuolistumista tukevaa urapolkumallia pyritään helpottamaan rekrytointia ja parantamaan henkilöstön pitovoimaa. Urapolkujen tavoitteena on mahdollistaa omien vahvuuksien mukainen kehittyminen työn ohessa.