Asiakaslähtöinen järjestämistapa, HeBu-Vantaa (Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke)

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Asiakaslähtöinen järjestämistapa tarkoittaa henkilökohtaisen budjetoinnin tavoitteiden saavuttamista ja toteuttamista nykyisten järjestämistapojen puitteissa.

Asiakaslähtöisellä järjestämistavalla tarkoitetaan asiakkaan asettamista palveluprosessissa keskiöön.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Ylläpitäjä
Kehittäjä