Avosairaanhoidon johtamismalli ja käyttöönottosuunnitelma, Länsi-Uudenmaan HVA (RRP, P4, I1)

Johtamismalli pyrkii selkiyttämään avosairaanhoidon rakenteita sekä eri tasoilla toimivien johtajien ja johtamisfoorumien rooleja, tehtäviä ja vastuita.​ Malli ohjaa päätöksentekoa mahdollisimman lähellä niitä, joita asia koskettaa. ​
 

Ratkaisun perusidea **

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä loimme avosairaanhoidon palvelulinjaan rungon yhtenäisen johtamisen tavoille. Johtamismallin avulla saamme synkronoidusti koottua yhtenäisen kuvan palvelulinjan toimintayksiköiden tilanteesta ja pystymme puuttumaan poikkeamiin.

Haluamme, että johtamisemme on selkeää, tarkoituksenmukaista ja läpinäkyvää​. Johtamismallilla pyrimme selkiyttämään avosairaanhoidon rakenteita sekä eri tasoilla toimivien johtajien ja johtamisfoorumien rooleja, tehtäviä ja vastuita.​ Mallimme ohjaa siihen, että päätöksiä tehdään mahdollisimman lähellä niitä, joita asia koskettaa. ​

Johtamismallimme sisältää taustatietoa mallin periaatteista ja kuvauksen organisaatiorakenteesta, vastuunjaosta strategisella ja operatiivisella tasolla, keskeisestä säännöllisestä kokousrakenteesta sekä johtoryhmän agenda-aihioista. Lisäksi malliin on sisällytetty käyttöönottoa tukemaan materiaalia malliin sitoutumiseen mahdollistavista keinoista ja aikatauluhahmotelmaa sekä ehdotuksia seurantatapaamisiin.