Avosairaanhoidon johtamismalli ja käyttöönottosuunnitelma, Länsi-Uudenmaan HVA (RRP, P4, I1)

Johtamismalli pyrkii selkiyttämään avosairaanhoidon rakenteita sekä eri tasoilla toimivien johtajien ja johtamisfoorumien rooleja, tehtäviä ja vastuita.​ Malli ohjaa päätöksentekoa mahdollisimman lähellä niitä, joita asia koskettaa. ​
 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Avosairaanhoidon johtamismalli ja käyttöönottosuunnitelma, Länsi-Uudenmaan HVA (RRP, P4, I1)
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Johtamismalli pyrkii selkiyttämään avosairaanhoidon rakenteita sekä eri tasoilla toimivien johtajien ja johtamisfoorumien rooleja, tehtäviä ja vastuita.​ Malli ohjaa päätöksentekoa mahdollisimman lähellä niitä, joita asia koskettaa. ​
 

Toteutuspaikka
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Perusterveydenhuolto.
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Niki Hintikka

Luotu

18.01.2023

Viimeksi muokattu

22.02.2024

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä loimme avosairaanhoidon palvelulinjaan rungon yhtenäisen johtamisen tavoille. Johtamismallin avulla saamme synkronoidusti koottua yhtenäisen kuvan palvelulinjan toimintayksiköiden tilanteesta ja pystymme puuttumaan poikkeamiin.

Haluamme, että johtamisemme on selkeää, tarkoituksenmukaista ja läpinäkyvää​. Johtamismallilla pyrimme selkiyttämään avosairaanhoidon rakenteita sekä eri tasoilla toimivien johtajien ja johtamisfoorumien rooleja, tehtäviä ja vastuita.​ Mallimme ohjaa siihen, että päätöksiä tehdään mahdollisimman lähellä niitä, joita asia koskettaa. ​

Johtamismallimme sisältää taustatietoa mallin periaatteista ja kuvauksen organisaatiorakenteesta, vastuunjaosta strategisella ja operatiivisella tasolla, keskeisestä säännöllisestä kokousrakenteesta sekä johtoryhmän agenda-aihioista. Lisäksi malliin on sisällytetty käyttöönottoa tukemaan materiaalia malliin sitoutumiseen mahdollistavista keinoista ja aikatauluhahmotelmaa sekä ehdotuksia seurantatapaamisiin.

Kansikuva
Avosairaanhoidon johtamismalli ja käyttöönottosuunnitelma

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Ilmiöt