CTT: Citizen Think Tank - Fasilitoitua yhteiskehittämistä digitaalisilla alustoilla

Citizen Think Tank (CTT) on tuetun yhteiskehittämisen alusta, jossa yhteiskehittämisestä kiinnostuneet voivat avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä digifasilitaattoreiden tuella kehittää yhdessä ratkaisuja terveyden, hyvinvoinnin ja kulttuurin kysymyksiin. 

 

Toimintaympäristö **

Yhteiskehittäminen kiinnostaa laajasti, se on kirjattu myös Suomen hallitusohjelmaan.

CTT koki kaksi piikkiä alustalle rekisteröitymisessä: ensin alun aktiivisen viestinnän ansiosta joulukuussa 2019 ja toisen kerran poikkeusolojen tullessa voimaan maaliskuussa 2020. Varsinkin poikkeusolot korostivat sitä, kuinka merkittävää on saattaa yksilöt, organisaatiot ja kansalaisyhteisöt yhteen. 

 

 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Alunperin Citizen Think Tankia perustettaessa kohderyhmänä olivat yhteiskehittämisestä kiinnostuneet yksilöt, mutta kevään edetessä oli nähtävissä toiminnan potentiaalin nimenomaan sekä yksilöiden, organisaatioiden että kansalaisyhteisöjen yhteen saattamisessa. CTT:n perustamiseen liittyvän tiedottamisen myötä tuli ensimmäinen liittymismäärien piikki loppuvuodesta 2019 ja toinen iso liittymisryntäys koettiin kevään 2020 tilanteen myötä. 

Eri alojen toimijat, yhdistykset, yritykset ja yksityishenkilöt voivat kohdata matalalla kynnyksellä digitaalisilla alustoilla.

Fasilitoidun yhteiskehittämisen alustalla voi luottamuksen ilmapiirissä ns. pitchata oman idean; kuulla erilaisia näkökulmia ja ehdotuksia, ja sitten tarpeen mukaan joko jatkaa kehittämisprosessia tahoillaan tai yhteisesti.

 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Citizen Think Tank perustettiin alunperin saattamaan yhteen eri alojen toimijoita. 

CTT:n pitämässä kehittämistapaamisessa, jossa pohdittiin sen omaa tulevaisuutta, tärkeäksi nousi nimenomaan siltojen rakentaminen. Fasilitoinnin ja eri toimijoiden yhteisen kehittämisen koordinoijalla koettiin oleva tärkeä osa tiedon lisäämisessä ja levittämisessä siitä, mitä ns. kentällä tapahtuu ja mitä tarpeita alan toimijoilta sekä käyttäjiltä kumpuaa. Tämänkaltainen yhteiskehittämisen alusta voi toimia hyvänä myös kansainvälisessä työskentelyssä, jossa aikaerot toimivat rajoitteina. Kansainvälisyys ylipäänsä oli yhtenä huomiona yhteiskehittämisessä. Myös Suomessa asuu paljon mm. englanninkieltä puhuvaa väestöä. Citizen Think Tankissa toimitaan sekä suomen-, että englanninkielellä. 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Citizen Think Tank, kokeilu kokeiluhankkeiden sisällä, on kokeilukulttuuria edistävien hankkeiden Propellipäät (Kukunori) ja LOV ME (Kakspy ry) yhteinen projekti, joka käynnistettiin lokakuussa 2019. 

CTT:n Slack -ympäristöön ovat kaikki tervetulleita mukaan kehittämään avoimessa ilmapiirissä. 

Tavoiteltu muutos

CTT:n jäsenet ovat ehdottaneet mm. joukkorahoituksen yhteisöllisesti jalostuvan tietopankin kokoamista, päihteettömien päivädiskojen lisäämistä ja vastaamista huoliin lasten kasvavasta kännykkäajasta ja liikkumattomuudesta. Useassa kehitysideassa kantavana teemana oli yhteisöllisyys ihmisten välillä sekä tiedon avoimuus mm. avoimen datan kautta. Yhtenä kehittämisideana oli ottaa vinkki Britannian toimista yksinäisyyttä vastaan: olisiko Suomen hyvä nimittää yksinäisyysministeri? 

Muutoksen mittaaminen

Citizen Think Tankia on arvioitu toiminnan aikana myös lukuina: 

Liitteet
Kuva
CTT lukuina: 7 Kuukautta tuettua yhteiskehittämistä diginä, 95 jäsentä, joista keskiarvolta 10-15 aktiivista kommentoijaa viikossa, 20-25 kävijää alustalla viikossa, 11 kirjattua kehittämisideaa, 3 kehittämisprojektia kahdeksan yhteistyökumppanin kesken, sekä 1 uusi rahoitettu hanke!
Citizen Think Tankin ensimmäisen 7 toimintakuukauden avainluvut
Toteutussuunnitelma

Citizen Think Tank toimii digitaalisilla alustoilla, kuten Slack-keskustelohjelma ja Miro-ajatuskarttaohjelma, jossa yhteiskehittämisen keinoin kehitetään toisaalta CTT:tä itseään, että toisaalta ideoidaan uutta. 

 

Liitteet
Kuva
Näyttökaappauskuva Miro-alustalla työskentelemisestä
Kuvassa esimerkki meneillään olevasta muutosmuotoiluprosessista Miro-alustalla, jossa jokainen voi osallistua visualisoituun muotoiluun.
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

CTT:ssä kaikki yhteiskehittämisestä kiinnostuneet voivat avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä digifasilitaattoreiden tuella muutosmuotoiluprosessin avulla kehittää yhdessä ratkaisuja terveyden, hyvinvoinnin ja kulttuurin kysymyksiin. Citizen Think Tankin alustoille liittymiseen ei vaadita ennakkovaatimuksia, kiinnostus yhteiskehittämiseen riittää. Tarkoituksena onkin saada mahdollisimman laaja ja kirjava joukko kehittämään yhdessä! 

Liitteet
Kuva
Citizen Think Tankin arvot: Kokeilukulttuuri, avoimuus, turvallisuus ja kunnioitus.
Citizen Think Tankin arvot
Ratkaisun perusidea **

 

Muutos alkaa kun yksilö löytää yhteisön. Tule mukaan kehittäjien ja kokeilijoiden äärettömien mahdollisuuksien tilaan!

Citizen Think Tank, eli CTT on fasilitoidun eli tuetun yhteiskehittämisen alusta, jossa yhteiskehittämisestä kiinnostuneet voivat avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä tuetun muutosmuotoiluprosessin avulla kehittää yhdessä ratkaisuja terveyden, hyvinvoinnin ja kulttuurin kysymyksiin.

CTT kokoaa hyvinvoinnin ja kulttuurin kehittämistyöstä kiinnostuneet yhteen maksuttomaan kehittämisen ja ideoinnin ympäristöön tuetun yhteiskehittämisen alustalle Slack-työtilaan, jossa jokainen saa äänensä kuuluville.

Fasilitoidun yhteiskehittämisen alustalla voi luottamuksen ilmapiirissä ns. pitchata oman idean; kuulla erilaisia näkökulmia ja ehdotuksia, ja sitten tarpeen mukaan joko jatkaa kehittämisprosessia tahoillaan tai yhteisesti.

CTT täydentää Facebook-ryhmän Uteliaiden kehittäjien vertaisverkosto -tarpeita tarjoamalla kaikille avoimen digitaalisen työtilan Slack-sovelluksessa. CTT perustuu viikottaisille chat- ja videotapaamisille sekä aiheen tuetulle eli fasilitoidulle yhteiskehittämiselle netin ohjelmia hyödyntäen. 

Kommentointimahdollisuus alustalla on aina avoinna, ja fasilitaattorit auttavat mielellään! 

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Lisää tähän CITIZEN THINK TANK Arviointi ja mallintaminen 2020