CTT: Citizen Think Tank - Fasilitoitua yhteiskehittämistä digitaalisilla alustoilla

Toimintamallin lyhyt kuvaus

Citizen Think Tank (CTT) on tuetun yhteiskehittämisen alusta, jossa yhteiskehittämisestä kiinnostuneet voivat avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä digifasilitaattoreiden tuella kehittää yhdessä ratkaisuja terveyden, hyvinvoinnin ja kulttuurin kysymyksiin. 

 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Ylläpitäjä
Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry
Ylläpitäjä
Kukunori ry
Ylläpitäjä
Kukunori ry
Ylläpitäjä
Kukunori ry
Kehittäjä
Kehittäjä
Kukunori ry
Kehittäjä