Yhdistys valitsee keskuudestaan digikaverin, joka on kiinnostunut oman yhdistyksensä digikehittämisestä. Digikaverit haluavat auttaa yhdistyksensä muuta jäsenistöä digilaitteiden- ja palveluiden käytössä.

Toimintaympäristö **

Digitalisaatio vaikuttaa yhteiskuntaan monella tasolla. Kansalaisilta vaaditaan uusia kansalaistaitoja asioidensa hoitamiseen ja yhteiskunnassa osallisena olemiseen. Digiosallisuuden toteutumiseksi tarvitaan monta osatekijää. Tarvitaan helppokäyttöisiä laitteita ja tukea laitteiden hankintaan, sekä rahallista että teknistä. Tarvitaan osaamista laitteiden ja ohjelmien käyttöön. Tarvitaan maksutonta digitukea osaamisen kasvattamiseen. Kaiken perustaksi tarvitaan asuinpaikasta riippumattomat toimivat yhteydet. Järjestöjen on hyvä aktiivisesti seurata digitalisaation kehitystä ja kehittää jäsenistönsä digiosaamista.

Ratkaisun perusidea **

Digikaverit haluavat auttaa yhdistyksensä muuta jäsenistöä digilaitteiden- ja palveluiden käytössä. Heillä ei tarvitse olla mitään erikoisosaamista, tavalliset tiedot ja taidot riittävät. Riittää, että he ovat kiinnostuneita digipalveluiden hyödyntämisestä yhdistyksessään ja heillä on perustiedot vaikkapa vain yhdestä siihen liittyvästä asiasta, esimerkiksi Facebookin käytöstä. Digikaverit tekevät vertaisneuvontaa oman aikataulunsa mukaan. Digikaverit tuntevat kuntansa digituen tarjoajat ja osaavat neuvoa, mistä voi löytyä apua digipulmiin.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Yhdistyksen digikaveri voi saada apua ja vertaistukea esimerkiksi Facebook ryhmistä. Digitukijat -ryhmä kokoaa yhteen digituen kehittäjiä ja antajia. Digitreenit -ryhmässä voi esittää kysymyksiä digipulmiin liittyen. Digi- ja väestötietovirasto koordinoi alueellisen digituen kehittämistä maakunnissa. Kannattaa selvittää, onko maakunnassanne oma digituen antajien verkosto, johon voi halutessaan liittyä. Järjestö 2.0. Pohjois-Karjala -hankkeessa koottiin digikavereille tukimateriaalipaketti digituesta ja verkosta löytyvistä itseopiskeluun soveltuvista sivustoista.