Yhdistys valitsee keskuudestaan digikaverin, joka on kiinnostunut oman yhdistyksensä digikehittämisestä. Digikaverit haluavat auttaa yhdistyksensä muuta jäsenistöä digilaitteiden- ja palveluiden käytössä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Digikaveri
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Yhdistys valitsee keskuudestaan digikaverin, joka on kiinnostunut oman yhdistyksensä digikehittämisestä. Digikaverit haluavat auttaa yhdistyksensä muuta jäsenistöä digilaitteiden- ja palveluiden käytössä.

Toteutuspaikka
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, Järjestö 2.0. Pohjois-Karjala -hanke
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjois-Karjala
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Minna Tuuva

Luotu

28.05.2020

Viimeksi muokattu

01.06.2020

icon/chevron-down Created with Sketch. Toimintamallin kuvaus

Ratkaisun perusidea **

Digikaverit haluavat auttaa yhdistyksensä muuta jäsenistöä digilaitteiden- ja palveluiden käytössä. Heillä ei tarvitse olla mitään erikoisosaamista, tavalliset tiedot ja taidot riittävät. Riittää, että he ovat kiinnostuneita digipalveluiden hyödyntämisestä yhdistyksessään ja heillä on perustiedot vaikkapa vain yhdestä siihen liittyvästä asiasta, esimerkiksi Facebookin käytöstä. Digikaverit tekevät vertaisneuvontaa oman aikataulunsa mukaan. Digikaverit tuntevat kuntansa digituen tarjoajat ja osaavat neuvoa, mistä voi löytyä apua digipulmiin.

Toimintaympäristö **

Digitalisaatio vaikuttaa yhteiskuntaan monella tasolla. Kansalaisilta vaaditaan uusia kansalaistaitoja asioidensa hoitamiseen ja yhteiskunnassa osallisena olemiseen. Digiosallisuuden toteutumiseksi tarvitaan monta osatekijää. Tarvitaan helppokäyttöisiä laitteita ja tukea laitteiden hankintaan, sekä rahallista että teknistä. Tarvitaan osaamista laitteiden ja ohjelmien käyttöön. Tarvitaan maksutonta digitukea osaamisen kasvattamiseen. Kaiken perustaksi tarvitaan asuinpaikasta riippumattomat toimivat yhteydet. Järjestöjen on hyvä aktiivisesti seurata digitalisaation kehitystä ja kehittää jäsenistönsä digiosaamista.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Yhdistyksen digikaveri voi saada apua ja vertaistukea esimerkiksi Facebook ryhmistä. Digitukijat -ryhmä kokoaa yhteen digituen kehittäjiä ja antajia. Digitreenit -ryhmässä voi esittää kysymyksiä digipulmiin liittyen. Digi- ja väestötietovirasto koordinoi alueellisen digituen kehittämistä maakunnissa. Kannattaa selvittää, onko maakunnassanne oma digituen antajien verkosto, johon voi halutessaan liittyä. Järjestö 2.0. Pohjois-Karjala -hankkeessa koottiin digikavereille tukimateriaalipaketti digituesta ja verkosta löytyvistä itseopiskeluun soveltuvista sivustoista.

Kansikuva
Punaiseen puseroon ja baskeriin pukeutunut nainen neuvoo vanhempaa miestä älypuhelimen käytössä.

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Kohderyhmä