Kun julkisten palvelujen digitalisointia edistetään, tarvitaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet. Ne toimivat yhteisinä pelisääntöinä julkisten palveluiden kehityksessä.  Tämä toimintamalli on siirretty Innokylän toimituksen toimesta 5/2020

 

Ideointi

Digitalisoinnin periaatteiden toimeenpanon palvelumuotoilu (kts suunnitelma liitteenä)

 • Hankkeista jatkuvaan, asiakastarpeista käsin tapahtuvaan palveluiden kehittämiseen
 • Huomioidaan, että kohderyhmäämme kuuluvat myös julkisen hallinnon organisaatioiden toiminnan kehittämisestä ja strategioista vastaavat päättäjät, johtavassa asemassa olevat.
 • Loppuasiakkaan näkökulma (tilanne, tarpeet, odotukset) näkyviin alustavaan teemarunkoon. Muuten esitelty sisältörunko voi toimia kuuntelun lähtökohtana.
 • Palvelun konseptiaihiot altistetaan käyttäjien arvioitavaksi ja jalostettavaksi. Aihioita syntyy osin jo rinnakkain asiakasymmärryksen syventämisvaiheen kanssa.
Idean valinta

Digi-Suomi konsepti (kts. video liitteenä)

Liitteet
Digi-Suomikonseptija työskentelytapa 2.5.2016
Ratkaisun perusidea **

Digitalisoinnin periaatteet: 

 1. Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti
 2. Poistamme turhan asioinnin
 3. Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita
 4. Tuotamme asiakkaalle hyötyä nopeasti
 5. Palvelemme myös häiriötilanteissa
 6. Pyydämme uutta tietoa vain kerran
 7. Hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita
 8. Avaamme tiedon ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille
 9. Nimeämme palvelulle ja sen toteutukselle omistajan
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Digitalisoinnin periaatteet toimivat digitalisoinnin yhteisinä pelisääntöinä kaikkialla julkisessa hallinnossa. Yhdeksän periaatetta tukevat julkisten palveluiden tuottavuusloikkaa, asiakaslähtöisyyttä ja palveluiden ensisijaista digitaalisuutta.

Digitalisoinnin periaatteiden toimeenpano käytännössä edellyttää hyviä ratkaisuja/toimintamalleja/palveluita kaikilta sektoreilta.

Liitteenä periaatteet tarkemmin avattuna. Katso lisätiedot "kehittämisen polku"- välilehdeltä.

Liitteet