Digivoimaa -hankkeessa (2018-2020) kehitetty Digihyvinvointimittari mittaa itse koettua ja arvioitua digihyvinvointia. Samalla se kertoo, mitkä osatekijät ovat hyvällä tolalla ja myös sen, millä osa-alueilla yksilö kokee kehittämisen tarvetta.

Toimintaympäristö **

Hankkeessa pilotoidaan ja mallinnetaan nuorten tarpeista lähteviä digitaalisten valmiuksien ja digihyvinvoinnin edistämisen sisältöjä, menetelmiä ja toimintamalleja. Hankkeessa kehitetään valtakunnallinen digihyvinvointivalmennusohjelma sekä luodaan kansainvälisestikin ainutlaatuinen digitaalista hyvinvointia arvioiva mittaristo (digihyvinvoinnoin indikaattorit). Pilotit toteutetaan valtakunnallisesti nuorten työ- ja starttipajoissa, ammatillisessa koulutuksessa oleville nuorille, maahanmuuttajanuorten valmennus- ja työpajoissa. 

Tavoiteltu muutos

Hankkeen aikana on pyritty vastamaan seuraaviin kysymyksiin: Mitä digihyvinvointi on? Mitkä tekijät sitä yleisellä tasolla edistävät tai estävät? Mikä on syrjäytymisvaarassa olevien nuorten digihyvinvoinnin tila ja sitä heikentävät tekijät? Miten digihyvinvointivalmennuksella voidaan digihyvinvointiin vaikuttaa? Miten nuorten digihyvinvointi lisääntyy valmennuksen aikana? Digihyvinvointimittarilla on yksi hankkeen työkaluista, jonka avulla jokainen voi itse tutustua digihyvinvointiinsa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Digihyvinvointimittari sopii työkaluksi kaikille, joita kiinnostaa digitaalisten palveluiden vaikutus omana hyvinvointiin.

Ratkaisun perusidea **

Verkkosivulla tehtävässä testissä vastaaja pohtii omaa suhdettaan digihyvinvointiin kahdeksan osa-alueen (alla) kautta. Osa-alueiden vastausten perusteella mittari laskee digihyvinvinnin keskiarvon ja antaa sanallisen arvion hyvinvoinnistasi.

  • Teknologinen osaaminen
  • Kriittinen medianlukutaito
  • Fyysinen hyvinvointi
  • Meta-kognitiiviset taidot
  • Sosiaaliset taidot digiympäristössä
  • Elämänhallinta
  • Digitaalinen turvallisuus
  • Strategiset taidot
Liitteet