Duuni - Vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi -malli

Duuni -hankkeessa (2018-2020) kehitetty malli rakentuu nuorten vanhempien ryhmäohjauksesta ja ohjaajien työnohjauksellisesta verkkovalmennuksesta. 

Toimintaympäristö **

DUUNI- vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi hankekokonaisuudessa (2018-2020) kehitettiin nuorten vanhempien työelämävalmiuksien vahvistamista hyödyntämällä ja kehittämällä kulttuuri- ja liikunta-alojen kolmannen sektorin toimijoiden osaamista.

Hankkeessa pilotoitiin yksilö- ja ryhmäohjausta nuorille vanhemmille. Tavoitteena oli edistää osallistuvan nuoren työ- ja toimintavalmiuksia ja tunnistaa osaamista vanhemmuuden taitoja hyödyntämällä. Työskentelyssä kolmannen sektorin kulttuuri- ja liikuntatoiminnot olivat tärkeässä asemassa. Keskiössä oli nuorten oma tekeminen ja toteutuksen räätälöinti.

Liitteet
Kuva
Suuri lehtipuu, joka kuvaa duuni -mallia. Kuvassa puun pälle on lisätty tekstilaatikoita, jotka kertovat mallin eri osa-alueista.
Duuni-Vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi-malli.
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat noin 16-29-vuotiaat nuoret vanhemmat, jotka ovat tulleet vanhemmiksi nuorella iällä, joilla on jäänyt toisen asteen koulutus suorittamatta tai jotka ovat jääneet kotiin lasten kanssa vanhempainvapaan jälkeen. Pidempään kotona oltuaan he ovat vaarassa pudota pois työmarkkinoilta tai jatkokoulutuksen ääreltä.

Ratkaisun perusidea **

Taidelähtöisiä menetelmiä sovelletaan kuudessa (6) vanhempien ryhmä- ja kolmessa (3) yksilöohjaustapaamisessa. Työnohjauksellinen verkkovalmennus sisälsi kuusi (6) tapaamista ohjaajille.

Materiaalipankkia sosiaali- ja terveysalan, työvoimapalveluiden ja kolmannen sektorin ammattilaiset voivat hyödyntää joko luoden liikunta-, sanataide- ja kuvataideharjoituksista kokonaisuuden tai soveltaa niitä yksittäisiin ohjauksiin.

Ohjeet mallin sovellukseen löytyvät Duuni -hankkeen materiaalipankista

Liitteet