Duuni - Vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi -malli

Duuni -hankkeessa (2018-2020) kehitetty malli rakentuu nuorten vanhempien ryhmäohjauksesta ja ohjaajien työnohjauksellisesta verkkovalmennuksesta. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Duuni - Vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi -malli
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Duuni -hankkeessa (2018-2020) kehitetty malli rakentuu nuorten vanhempien ryhmäohjauksesta ja ohjaajien työnohjauksellisesta verkkovalmennuksesta. 

Toteutuspaikka
Turun ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Lahden ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Kirjantalo ry ja Suomen Caritas ry
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Valtakunnallinen
Toimintamallin rahoittaja
Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)
Toimintamallin kokonaisuus
Liitteet ja linkit

Tekijä

Juhana Salminen

Luotu

13.04.2021

Viimeksi muokattu

29.09.2021
Ratkaisun perusidea **

Taidelähtöisiä menetelmiä sovelletaan kuudessa (6) vanhempien ryhmä- ja kolmessa (3) yksilöohjaustapaamisessa. Työnohjauksellinen verkkovalmennus sisälsi kuusi (6) tapaamista ohjaajille.

Materiaalipankkia sosiaali- ja terveysalan, työvoimapalveluiden ja kolmannen sektorin ammattilaiset voivat hyödyntää joko luoden liikunta-, sanataide- ja kuvataideharjoituksista kokonaisuuden tai soveltaa niitä yksittäisiin ohjauksiin.

Ohjeet mallin sovellukseen löytyvät Duuni -hankkeen materiaalipankista

Toimintaympäristö **

DUUNI- vanhemmuuden taidot työelämävahvuudeksi hankekokonaisuudessa (2018-2020) kehitettiin nuorten vanhempien työelämävalmiuksien vahvistamista hyödyntämällä ja kehittämällä kulttuuri- ja liikunta-alojen kolmannen sektorin toimijoiden osaamista.

Hankkeessa pilotoitiin yksilö- ja ryhmäohjausta nuorille vanhemmille. Tavoitteena oli edistää osallistuvan nuoren työ- ja toimintavalmiuksia ja tunnistaa osaamista vanhemmuuden taitoja hyödyntämällä. Työskentelyssä kolmannen sektorin kulttuuri- ja liikuntatoiminnot olivat tärkeässä asemassa. Keskiössä oli nuorten oma tekeminen ja toteutuksen räätälöinti.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat noin 16-29-vuotiaat nuoret vanhemmat, jotka ovat tulleet vanhemmiksi nuorella iällä, joilla on jäänyt toisen asteen koulutus suorittamatta tai jotka ovat jääneet kotiin lasten kanssa vanhempainvapaan jälkeen. Pidempään kotona oltuaan he ovat vaarassa pudota pois työmarkkinoilta tai jatkokoulutuksen ääreltä.

Kansikuva
Kuvakaappaus Duuni -hankkeen nettisivuilta. Kuvassa näkyvät valikot ja taustakuva, jossa vanhempi pitää lasta sylissään.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis