EJY ry:n Iloa arkeen -hankkeen ryhmätoimintamalli työelämästä poissaolevien espoolaisten työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseksi

Toimintamallin lyhyt kuvaus

EJY ry:n Iloa arkeen -hankkeessa (2017–2020) kehitetään uudenlaista voimavaraistavaa ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on pidempään työelämästä poissaolleiden työikäisten espoolaisten työ- ja toimintakyvyn ja työllistymisedellytysten vahvistaminen.

 

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

EJY ry
Ylläpitäjä
EJY ry
Kehittäjä