Propellipäät-hankkeen kokemusasiantuntija Teemu Koskinen toi esiin tarpeen tuoda näkyviin kokemusperäistä, mielenterveystoipumiseen liittyvää tietoa uudenlaisten visualisointien avulla. Hänen ideansa pohjalta lähdettiin yhteiskehittämään Elämänhallinnan huojuvaa tornia.

Toimintaympäristö **

Mielenterveys on lähes jokaista ihmistä koskettava asia, jonka tulevaisuus ei näytä valoisalta. Arvioiden mukaan mielenterveyden häiriöiden kustannukset ovat Suomessa 11 miljardia euroa vuodessa. Ongelma koskettaa jollain tasolla kaikkia Suomessa asuvia, sillä joka viides suomalainen kokee vuoden aikana mielenterveyden häiriöitä. Mieli ry:n keräämien tietojen mukaan 2000-luvulla mielenterveyspalveluihin on panostettu vähemmän kuin muuhun terveydenhuoltoon. Mielenterveyden riskitekijät kasautuvat.

Liitteet
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Mielenhyvinvointia edistävissä palveluissa sekä erilaisissa virastoissa, joissa mielenterveys- ja elämänhallintakysymysten kanssa kamppailevat henkilöt asioivat, on hyvin vähän konkreettisia työkaluja, joiden avulla omaa tilannetta voi lähteä purkamaan. Erilaisissa pelillistämisen välineissä lepää paljon käyttämätöntä potentiaalia, jota voitaisiin hyödyntää enemmänkin erilaisissa asiakaskohtaamisissa. Elämänhallinnan huojuva torni on yksi esimerkki keskusteluvälineestä, jota voi hyödyntää niin asiakaskohtaamisissa kuin ryhmätapaamisissakin. Pelillisyys tekee vakavista aiheista puhumisesta hieman helpompaa.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Propellipäät-tiimin vapaaehtoistoimija, Teemu, toi esiin, että jokaisen lääkärin pöydällä tulisi olla elämänhallinnan huojuva torni, joka auttaisi havainnollistamaan asiakkaiden kokemuksia ja tuomaan keskusteluihin uudenlaisia ulottuvuuksia. Näinpä lähdimme tätä ajatusta Propellipäiden Muutosmuotoilupäällikkö Milla Mäkisen johdolla edistämään. Propellipäät-tiimin Viestintäsuunnittelija Elina Partanen ja Lasse Larkka jatkotyöstivät työpajan johdosta mallin, jonka avulla voi tuottaa varsinaisen tornin omalle työpöydälleen.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Torni luotiin yhteiskehittämispajassa, jonka osallistujat olivat kaikki kokemusasiantuntijoita. Yhteiskehittämispajassa koottiin ajatuksia siitä, mistä sen näkee, että elämä on hallinnassa. Nämä elementit käytiin läpi ja niistä poistettiin toistuvat elementit. Jäljelle jäivät ne, jotka kokemusasiantuntijat kirjasivat elämänhallinnan huojuvan tornin palikoihin.

Tavoiteltu muutos

Elämänhallinnan huojuva torni auttaa tuomaan vakaviin keskustelupöytiin erilaista tunnelmaa pelillistämisen kautta ja tätä kautta tukea oman elämän hallintaan, ihan kenelle tahansa.

Ratkaisun perusidea **

Elämänhallinnan huojuva torni on esimerkki toimintamallista, joka perustuu konkreettisen keskusteluvälineen käyttöön. Lataa ohesta ohje, jonka avulla voit luoda oman elämänhallinnan huojuvan tornin. 

Liitteet
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Ota torni sellaisenaan käyttöön mihin vain kohtaamiseen: ryhmätoimintaan tai yksilötapaamisiin tai aseta se vaikka kohtaamistilan aulaan tai yhteiseen oleskelutilaan. Ideointipajan avulla voit luoda myös muita pelejä, samankaltaista yhteistyöskentelyotetta soveltaen!