Toimintamallin lyhyt kuvaus

Elintapojen pysyvään muutokseen tähtäävä aikuisten jatkuva ryhmä, joka tapaa viikoittain jumpan merkeissä. Lisäksi ryhmäläiset toimivat Verkkopuntari-alustalla. Ohjaaja seuraa ja tukee etenemistä verkossa ja vastaa esiin nousseisiin kysymyksiin.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Ylläpitäjä
Oulun kaupunki
Jäsen
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kehittäjä
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Kehittäjä
Kalajoen kaupunki
Kehittäjä
Kalajoen kaupunki
Kehittäjä