Muutostilanteessa oleville omaishoitajille, eli heille, joiden hoidettava on kuollut tai siirtynyt hoitokotiin, järjestetään yhteinen voimavarapäivä.

Toimintaympäristö **

Muutostilanteessa olevat omaishoitajat putoavat tukijärjestelmän ulkopuolelle. Tässä elämänmuutostilanteessa tarvittaisiin kuitenkin tukea ja vertaistukea. Omaishoitajilla itsestä huolehtiminen ja osallistuminen erilaisiin toimintoihin jää vähäiseksi. Sen vuoksi he tarvitsevat erityistä huomiota ja kannustusta uudessa elämäntilanteessaan.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä ovat omaishoitajat, joiden hoidettava on kuollut tai siirtynyt laitoshoitoon viimeisen vuoden aikana. 

Ratkaisun perusidea **

Muutostilanteessa oleville omaishoitajille, eli heille, joiden hoidettava on kuollut tai siirtynyt hoitokotiin, järjestetään yhteinen voimavarapäivä.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
Tilaisuuteen kutsuminen
Muutostilanteessa oleville omaishoitajille postitetaan kutsukirjeet Ennen omaishoitaja - nyt minä itte -tilaisuuteen. Kutsu lähetetään heille, joiden omaishoitotilanne on muuttunut viimeisen vuoden aikana. Noin 20 henkilöä on sopiva ryhmän koko.
Tilaisuuden toteuttaminen
Tilaisuus on puolen päivän mittainen. Se kannattaa järjestää esim. kylpylässä, jolloin talon palveluja voi hyödyntää tapahtumassa. Tilaisuuden aluksi tarjotaan osallistujille aamupala ja aamukahvit. Sen jälkeen on yhteinen aloitus, jossa osallistujat tutustuvat toisiinsa ja kuulevat tarkemmin päivän ohjelmasta. Tämän jälkeen osallistujat jaetaan kahteen eri ryhmään. Toiselle ryhmälle on järjestetty keskustelua psykologin johdolla ja toinen ryhmä on hemmotteluhoidossa. Sitten ryhmät vaihtavat toisinpäin. Tämän jälkeen kokoonnutaan jälleen yhteiseen loppukeskusteluun. Osallistujille kerrotaan mm. eri yhdistysten ja kuntien järjestämistä ryhmistä ja osallistumismahdollisuuksista. Osallistujia kannustetaan lähtemään mukaan toimintoihin. Heiltä myös pyydetään lupa ryhmämainosten postittamiseen jatkossa. Lopuksi kerätään vielä palaute päivästä.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia on sovellettu esim. niin, että on kokeiltu suljettua ryhmää muutostilanteessa oleville omaishoitajille. Tällainen ryhmä voi olla joko jatkoa Ennen omaishoitaja - nyt minä itte -tilaisuudelle tai ryhmää voi kokeilla myös suoraan ilman erillistä aloitustilaisuutta. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ensimmäisellä kerralla, kun tilaisuus muutostilanteessa oleville omaishoitajille järjestettiin, tilaisuuden aluksi mentiin yhteiselle aamupalalle. Tätä käytäntöä muutettiin heti seuraavalla kerralla niin, että  tutustumishetki oli ensin ja vasta sitten aamiainen. Kun ihmiset olivat tulleet jo tutuiksi, aamiaisella oli helpompi tutustua lisää. Ensimmäisellä kerralla aamiaisella osallistujat eivät tienneet kuuluvansa samaan porukkaan ja söivät itsekseen tai ennestään tuttujen kanssa.

Muutostilanteessa olevat omaishoitajat ovat kokeneet tämän heille suunnatun toiminnan erittäin tärkeäksi. He ovat virkistyneet ja saaneet vertaistukea. Tärkeää on ollut se, että heitä ylipäätään on huomioitu tällä tavalla. Monet ovat tilaisuudessa huomanneet, kuinka tärkeää on pitää itsestään huolta ja nyt on lupa ja mahdollisuus osallistua esim. erilaisiin ryhmiin.