Enonkoski kunnan 140 v. juhlavuoden juhlalehti numero I

Enonkosken kunta täyttää 140 vuotta vuonna 2022. Juhlavuotta halutaan tuoda näkyväksi kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille, vierailijoille sekä yhteistyötahoille kolme kertaa vuoden aikana julkaistavan Juhlalehden muodossa sähköisenä ja printtiversiona, budjetti n. 4 000 euroa. 

Toimintaympäristö **

Enonkosken kunta on Etelä-Savon maakunnan pienin kunta. Kunta on perustettu vuonna 1882 ja täyttää siis tänä vuonna 140 vuotta. Kunta sijaitsee Saimaan rannalla ja Koloveden luonnonsuojelualueen vieressä. Kunnan pinta-ala on 419,21 km2, josta 113,66 km2 on sisävesiä, rantaviivaa kunnalla on 840 kilometriä, josta suojeltua on runsas neljäsosa. Enonkosken itsenäistä kuntaa ympäröi Savonlinnan kaupunki. Kunnassa asuu noin 1 370 asukasta, väestötiheys on 4,45 asukasta/km2.

Enonkosken väestömäärä on laskenut 30 vuodessa noin 1 000 asukkaalla, mutta kunta on silti pystynyt säilyttämään itsenäisyytensä ja kunnan talous on vakaalla pohjalla. Väestöstä noin 38 % on yli 65-vuotiaita ja demografinen huoltosuhde on noin 100 %. Kunnan peruspalvelut ovat toimivia ja kunnassa on panostettu erityisesti liikuntapalveluihin. Kunnan slogan onkin "Liikuttavan onnellinen Enonkoski".

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Enonkosken kunnan täyttäessä 140 vuotta on tarkoitus, että monista yhteiskunnallisista ja jopa maailmanpoliittisista haasteista huolimatta kuntaa tuodaan myönteisesti esille juhlavuonna eri kanavissa. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Perinteisesti kuntamarkkinointia on tehty lehti-ilmoituksilla, joiden vaikuttavuutta on haasteellista mitata. Kunnassa halutaan tuoda juhlavuotta esille pitkin vuotta - ei vain yksittäisenä juhlavuoden tapahtumana. Tavoitteena 140 v. juhlavuoden markkinoinnissa on tavoittaa paitsi kuntalaiset, myös vapaa-ajanasukkaat sekä täällä muuten vierailevat. 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Kehittäjäjoukkoon kuuluvat kunnanjohtaja, elinvoimakoordinaattori sekä toimistotyöntekijä, jotka kokoavat kolme kertaa vuoden aikana julkaistavan juhlalehden. Juhlalehden valmistumista seuraavat ja kommentoivat juhlatoimikuntaan em. henkilöiden lisäksi kuuluvat kaksi luottamushenkilöä.

Lisäksi lehteen tekevät juttua kuntalaiset ja vieraat ja lisäksi lehteen on pyydetty Enonkoskelta otettuja valokuvia julkaistavaksi.

Toimijajoukko on äärimmäisen pieni - toisen nyt keväällä julkaistavan lehden osalta vain kunnanjohtaja ja toimistotyöntekijä. Joukko on innostunut ja sitoutunut tuottamaan lehteä, joka tavoittaa oman lukijakuntansa.

Tavoiteltu muutos

Enonkosken kunnan 140 v. juhlavuoden näkyväksi tekemistä, tarinoita ja kuvia - elävää elämää ja uutta näkökulmaa Enonkoskeen. Tavoitellaan, että kunta näkyy ja kuuluu myönteisesti, ei pelkästään peruspalvelujen tuottajana ja poliittisen päätöksenteon kautta.

Tavoitteena on, että myös tulevina vuosina jos voimavarat riittävät, kunta voisi julkaista Enonkosken Sanomia esimerkiksi pari kertaa vuodessa, vaikka ei olekaan juhlavuosi.

Muutoksen mittaaminen

Mittaamme juhlalehden menekkiä mm. painosmäärällä sekä facebookin "tykkäysten" lukumäärää seuraamalla. Juhlalehteä julkaistaan siis sekä printtilehtenä, että sähköisenä painoksena, jolloin lehti on saavutettavissa eri käyttäjäryhmille.

Olemme pyytäneet lehdestä palautetta lukijoilta ja otamme palautteen huomioon, kun seuraava juhlalehti julkaistaan.

Tarvittaessa vuoden 2022 lopussa kuntalaisille ja lukijoille voimme tehdä webpropol-kyselyn, että toivotaanko lehdelle jatkoa vuonna 2023.

Toteutussuunnitelma

Enonkosken kunnan 140 v. juhlalehden ensimmäinen numero on julkaistu tammi-helmikuussa 2022, seuraava numero julkaistaan huhti-toukokuussa ja viimeinen numero elo-syyskuussa. Lehteä on saatavilla printtilehtenä sekä sähköisenä versiona eri medioissa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kuntalaiset, henkilöstö, luottamushenkilöt, vapaa-ajanasukkaat, Enonkoskelta poismuuttaneet, yritykset, yhdistykset ja täällä vierailevat.

Olemme pyytäneet juhlalehtiin kuntalaisia, vapaa-ajanasukkaita jne. tekemään omia juttujaan ja antamaan ottamiaan valokuvia Enonkoskelta, joka elävöittää lehteä.

Muiden kehittämien ratkaisujen hyödyntäminen

Juhlalehden ideointi aloitettiin kunnanjohtajan ja elinvoimakoordinaattorin yhteistyönä siten, että mietimme miten saisimme tulevasta juhlavuodesta viestittyä yleisölle, koska perinteiset lehti-ilmoitukset eivät välttämättä tavoita kaikkia ja tavoitteenamme olisi, että juhlalehteä voisi lukea pidemmällä aikavälillä, kuin pelkästään yhden päivän aikana. Pyysimme juhlatoimikunnalta luvan ottaa tiimiimme mukaan myös toimistotyöntekijän, joka oli opettelemassa Canvan käyttöä. 

Ideointi

Aloitimme työstämään ensimmäistä juhlalehteä kolmen hengen tiiminä, jossa suunnittelimme Juhlalehden sisältöä, teemoja (mm. menneisyys kohtaa nykyisyyden) sekä visuaalista ilmettä. Ensimmäisen juhlalehden visuaalinen ilme alkoi hahmottua värimaailman valinnasta ja valokuvista, jotka toivat esille kunnan historiaa ja nykypäivää sekä talvea, koska julkaisu oli tarkoitus saada valmiiksi tammi-helmikuussa 2022.

Idean valinta

Menneisyys kohtaa nykyisyyden eli lyhyt katsaus kunnan historiaan ja siitä tähän päivään - nykyhetkeen. Miten tähän on tultu ja mitä kunnalla on tarjota sekä mitkä asiat ovat merkityksellisiä kunnassa, kuntalaisille tai vapaa-ajanasukkaille.

Idean konkretisointi ja visualisointi

Tuottaa kolme Enonkosken kunnan 140 v. juhlalehteä vuoden aikana.

Idean testaus asiakkaalla

Testasimme juhlatoimikuntaan kuuluvalla kahdella luottamushenkilöllä ensimmäisen lehden ideaa, värimaailmaa, visuaalista ilmettä, jonka pohjalta lehteä muokattiin.

Ratkaisun testaaminen

Ensimmäinen lehti toimitus tammikuu 2022, julkaisu tammi-helmikuu 2022. Toinen lehti toimitus helmi-maaliskuu, julkaisu huhti-toukokuu 2022 ja kolmas lehti toimitus kesä-heinä-elokuu 2022 ja julkaisu elo-syyskuu 2022. Resurssit kahden-kolmen hengen tiimi, joka pyytää palautetta juhlatoimikunnan kahdelta jäseneltä.

Kokeilun tavoitteet

Juhlalehti toisi iloa kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille ja vieraille. Kuntalaiset voivat lähettää lehteä sukulaisilleen ja ystävilleen, jotka ovat täältä poismuuttaneet. Lehti toimisi eräänlaisena tervehdyksenä kunnasta - toisi lukijalleen tunteen, että meillä on hyvä kunta asua ja elää. Yhdessä.

Kokeilussa opittua

Toimittamisen vaativuus - kukaan meistä ei ole ammattilainen ja teemme tätä muun työn ohessa. 

Ratkaisun perusidea **

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2022:

Juhlalehti julkaistaan kolme kertaa 140 v. juhlavuoden aikana. Lehdessä toistuu sama rakenne jokaisen numeron kohdalla eli ensimmäisenä ns. pääkirjoitus, historiaosuus, juhlavuoden tapahtumakalenteri (ko. vuodenajan tärkeimmät tapahtumat),  kylägallup, yksityishenkilön kirjoittama tarina/kirjoituskilpailun/piirrustuskilpailun satoa, kunnan eri harrastuspaikkojen esittelyä, kunnan työntekijöiden/työyksiköiden esittelyä, vieraskynän kirjoitus, mielenkiintoisen henkilön haastattelu tms. kuntalaisten/vieraiden valokuvia, puuhasivut ja lopussa vielä juhlavuoden tapahtumiin liittyvää infoa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimitus elinvoimakoordinaattori, toimistotyöntekijä ja kunnanjohtaja, jotka tekevät lehteä oman työn ohessa. Ei aikaisempaa kokemusta lehden toimittamisesta, taloudellinen panostus noin 4 000 euroa koko vuoden aikana, joka koostuu lehden painatuksesta ja mahdollisesti maksettavasta julkaisusta jonkun mediatalon sivulla.

Vuoden 2022 lopussa arvioidaan jatketaanko Enonkosken Sanomien julkaisua myös vuonna 2023.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Riittävän osaamisen ja ajan varaaminen lehden toimittamiseen! Lehden tekemiseen on otettava aikaa ja mietittävä että kenelle lehti on tarkoitettu ja mitä lukija odottaa lehdeltä. Aikatauluttaminen on tärkeä vaihe lehden toimittamisessa, sillä myös painatus ja jakelu vievät oman aikansa.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Ehdottomasti oppimista ja oivaltamista, miten vaativaa työtä lehden toimittaminen on. Lehteä tehdessä tulee ikään kuin astua lukijan rooliin - tuleeko lehdestä hyvä mieli ja onko lehti sellainen, jonka ottaa toisenkin kerran luettavaksi.

Liitteet