Aijjoos-rastiradat ovat tehtäviä, joita voi käydä etsimässä omalla ajallaan. Rastiratojen tavoitteena on kannustaa ulkoilemaan. Radat sijaitsevat lähellä ikäihmisiä.

Toimintaympäristö **

Korona-aikana ikäihmiset ovat joutuneet jäämään koteihinsa. Kaikenlainen harrastustoiminta on toistaiseksi keskeytetty. Liikkumattomuus ja vähäinen ulkoilu vaikuttavat ikäihmisillä nopeasti toimintakykyä heikentävästi. Aijjoos-toiminta haluaa kannustaa ikäihmisiä liikkumaan ja ulkoilemaan koronatilanteessakin.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Aijjoos-rastiradat on suunniteltu ikäihmisiä ajatellen. Ne ovat kuitenkin sijoitettu julkisille paikoille ja ovat siten kaiken ikäisten käytettävissä.

Ratkaisun perusidea **

Aijjoos-rastiratoja on yhteensä 20 kolmella eri paikkakunnalla. Eri osoitteissa on aina erilaiset tehtävät. Jokaiselta rastiradalta löytyy yksi liikuntatehtävä, yksi aivojumppatehtävä ja yksi hyvän mielen tehtävä. Lisäksi jokaiselle rastiradalle on piilotettu Aijjoos-toiminnan kellologo, joka tulee löytää.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Aijjoos-rastiradat löytyvät piha-alueilta läheltä Aijjoos-kerhojen kokoontumispaikkoja. Näin ikäihmiset voivat käydä etsimässä rasteja vaikka kävely- tai pyörälenkkinsä yhteydessä. Rastiratoja on viety kylätaloille, nuorisoseuroille, urheilukentille, palvelutoimistolle ja hoitokotien pihoille.

Ikäihmisille tiedotetaan Aijjoos-toiminnan rastiradoista henkilökohtaisilla kirjeillä, jotka lähetetään Aijjoos-toimintaan osallistuville ikäihmisille. Lisäksi rastiradoista tiedotetaan kuntien vapaa-aika- ja liikuntatoimille sekä ikäihmisten asiakasohjausyksikön palvelupäällikölle. Radoista tiedotetaan Facebookissa ja alueen sanomalehdissä.

Rastiradat ovat paikoillaan toukokuun alusta elokuun alkuun asti. Halutessaan ehtii siis hyvin kiertää vaikka kaikki 20 rataa. Rastiratojen rastit on sijoitettu niin, että niitä etsiessä joutuu vähän liikkumaan. Ne eivät välttämättä ole helposti löydettävissä. Rastiradalle piilotetun Aijjoos-toiminnan kellologon löydettyään voi halutessaan lähettää tilanteesta Aijjoos-toiminnalle kuvan puhelimellaan. Luvan saatuaan Aijjoos-toiminta julkaisee kuvia myös Facebook-sivuillaan.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamalli on sovellettavissa kaikkialla ja kaikenikäisten parissa. Kun vie rasteja eri kohteisiin, on hyvä kysyä esim. kylätaloilta siihen lupa.

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallia arvioidaan, kun ikäihmisiä jälleen pääsee tapaamaan kerhoissa. Alustavan palautteen mukaan hoitokotien asukkaat ja hoitajat ovat olleen mielissään pihoille tuoduista rasteista.