Toimintamallin lyhyt kuvaus

Fysioterapian suoravastaanottomalli on kuvaus ammattilaisille ja organisaatioille mallin käyttöönottoon ja hyödyntämiseen Pirkanmaan sote-keskuksissa. Mallissa on kuvattu asiakkaan polku, sekä hoidon tarpeen arvioijan, fysioterapeutin ja lääkäreiden keskeiset tehtävät.

Kehittäjät

Jos haluat kehittäjäksi, ota yhteyttä ylläpitäjään. Ylläpitäjä voi liittää rekisteröityneitä käyttäjiä kehittäjiksi.

Pirkanmaan liitto
Ylläpitäjä