Hoidon tarpeen arviointi (HTA) sote-asemilla, Pirkanmaa HVA (RRP, P4, I1)

Hoidon tarpeen arvioinnin (HTA) koulutuksen kehittäminen sote-asemien ammattilaisille.

Toimintaympäristö **

Tämä toimintamalli kytkeytyy PirSOTE-hankkeessa aloitettuun kehittämistyöhön, jonka kuvaus löytyy Innokylästä: Hoidon tarpeen arviointi (HTA) Pirkanmaan hyvinvointialueen sote-asemilla.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Koulutukset on suunnattu hoitajille, jotka tekevät hoidon tarpeen arviointia (HTA) perusterveydenhuollossa sote-asemilla. 

Ratkaisun perusidea **

PirSOTE-kehittämishankkeessa aloitettu, kaikille hyvinvointialueen sote-asemien hoidon tarpeen arviointia työssään tekeville suunnattu Moodle-oppimisympäristössä tuotettu koulutus saatettiin loppuun. Lisäksi tuotettiin kirjallinen PDF-materiaali koulutuksesta, joka liitteenä tässä mallissa.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Moodle-koulutusta suositellaan kaikille sote-asemien hoitajille ja siitä tiedottaminen tapahtuu sote-asemien esihenkilöiden kautta sekä hyvinvointialueen sisäisillä tiedotuskanavilla.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Moodle-koulutuksen pilotoi joukko työssään hoidoon tarpeen arviointia tekeviä sote-aseman hoitajia sekä muutama kehittäjä. Pilotoinnista kerätyn palautteen perusteella kurssiin tehtiin tarvittavia muutoksia. Moodle-kurssi avattiin maaliskuussa 2024. Kurssista kerätään palautetta kurssilla olevan palautelomakkeen avulla.